anglicko-česko překlad pro "Andrea"

EN

"Andrea" český překlad

CS
CS

"Andrea" anglický překlad

EN
EN

Andrea {vlastní jméno}

volume_up
Andrea
As well as pay, Andrea enjoys a number of other specific rights while posted to France.
Andrea může během svého pobytu ve Francii kromě vyššího platu využívat ještě několik dalších práv.
That is why I am voting in favour of the choice of Mr Andrea Enria as the first Chair of the European Banking Authority, in the hope of an active, attentive and successful mandate.
Z toho důvodu hlasuji pro to, aby byl pan Andrea Enria jmenován prvním předsedou Evropského orgánu pro bankovnictví, v naději, že to bude aktivní, všímavý a úspěšný mandát.
CS

Andrea {vlastní jméno}

volume_up
Andrea
Andrea může během svého pobytu ve Francii kromě vyššího platu využívat ještě několik dalších práv.
As well as pay, Andrea enjoys a number of other specific rights while posted to France.
Z toho důvodu hlasuji pro to, aby byl pan Andrea Enria jmenován prvním předsedou Evropského orgánu pro bankovnictví, v naději, že to bude aktivní, všímavý a úspěšný mandát.
That is why I am voting in favour of the choice of Mr Andrea Enria as the first Chair of the European Banking Authority, in the hope of an active, attentive and successful mandate.

Příklady použití pro "Andrea" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAs well as pay, Andrea enjoys a number of other specific rights while posted to France.
Andrea může během svého pobytu ve Francii kromě vyššího platu využívat ještě několik dalších práv.
EnglishAndrea's employer is obliged to increase her pay to at least the 8.82 euros rate while she is working in France.
Dokud pracuje ve Francii, má její zaměstnavatel povinnost zvýšit její mzdu na nejméně 8,82 eur.
EnglishI also wanted to draw your attention to what happened during the hearing with Mervyn King and Andrea Enria, whose very determined action we applaud.
Rovněž bych chtěla upozornit na to, co se stalo během slyšení za přítomnosti Mervyna Kinga a Andrey Enriy, jejichž velmi rozhodná opatření velmi vítáme.
EnglishThat is why I am voting in favour of the choice of Mr Andrea Enria as the first Chair of the European Banking Authority, in the hope of an active, attentive and successful mandate.
Z toho důvodu hlasuji pro to, aby byl pan Andrea Enria jmenován prvním předsedou Evropského orgánu pro bankovnictví, v naději, že to bude aktivní, všímavý a úspěšný mandát.