EN

and {spojka}

volume_up
and (také: plus)
I prefer the concept of protection to the one of protectionism and the anxiety it causes.
Upřednostňuji koncepci ochrany, a ne ochranářství a strachu, který vyvolává.
The regime has to listen to the people's aspirations for openness and democracy.
Režim musí vyposlechnout svůj lid a naplnit jejich touhy po otevřenosti a demokracii.
So, we gather around, we discuss about problems and social problems and talk about it.
Sejdeme se, diskutujeme o problémech a společenských problémech a mluvíme o tom všem.
and (také: also, or, and also)
I was using my iPod to play the Leonard Cohen song 'I'm Your Man' for my doctors and nurses.
Na iPodu jsem pouštěl píseň Leonarda Cohena 'I'm Your Man' pro mé doktory a sestry.
We are rethinking the way we govern the single market, at national and EU level.
Přehodnocujeme způsob správy vnitřního trhu na vnitrostátní i evropské úrovni.
This was also the underlying idea of the founding fathers of the Economic and Monetary Union.
Taková byla i základní myšlenka zakladatelů hospodářské a měnové unie.
CS

Andes {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Andes