EN

ancillary {přídavné jméno}

volume_up
ancillary (také: circumstantial)
volume_up
podružný {příd. jm. m.}
ancillary (také: helpful, secondary, remedial, auxiliary)
volume_up
pomocný {příd. jm. m.}

Příklady použití pro "ancillary" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe also need to realise that the words 'ancillary risk' will play a different role.
Také si musíme uvědomit, že výraz "zbytkové riziko" bude mít jiný význam.
EnglishWe need to look at ways of bringing those ancillary health professionals into the centre of our planning.
Musíme se zabývat způsoby, jak zařadit tyto pomocné zdravotnické profese do centra našeho plánování.
EnglishOpinion on a Law containing ancillary measures for the introduction of the euro (CON/2001/9)Austria, 17.5.2001, pdf 106 kB, de . en
Stanovisko k zákonu obsahujícímu doplňková opatření na zavedení eura  (CON/2001/9)Rakousko, 17. 5. 2001, pdf 106 kB, de . en
EnglishGrowth in direct or ancillary jobs relies on the sustainability of traditional forms of blue-collar work, but these industries are caught in a vice.
Růst přímých nebo pomocných pracovních míst závisí na trvalosti manuálních forem práce, ale tyto průmysly jsou sevřeny v kleštích chyb a slabin.
EnglishIn addition, we should calculate the ancillary costs, taking account also of environmental damage caused by exploiting the traditional sources of energy.
Kromě toho bychom měli započítávat přidružené náklady, a přitom přihlédnout k poškozování životního prostředí způsobeného těžbou tradičních zdrojů energie.
EnglishThe announcement of over 2 000 jobs leaving the region from Dell, together with thousands of ancillary jobs, represented a loss of historic proportions.
Oznámení o ukončení 2000 pracovních pozic u společnosti Dell v regionu představovalo společně s tisíci pomocnými pracovními místy ztrátu historických rozměrů.
EnglishIn addition to the high-rise, the building complex includes the Grossmarkthalle (hosting the conference area and a visitors’ centre), the entrance building and various ancillary buildings.
Vedle výškové budovy zahrnuje tento areál také tržnici Grossmarkthalle (kde se bude nacházet konferenční a návštěvnické centrum), vstupní budovu a různé doplňkové budovy.

Synonyma (anglicky) pro "ancillary":

ancillary