anglicko-česko překlad pro "an eye for an eye, a tooth for a tooth"

EN

"an eye for an eye, a tooth for a tooth" český překlad

EN

an eye for an eye, a tooth for a tooth [přísloví]

volume_up
an eye for an eye, a tooth for a tooth
We must combat terrorism, but not according to the retaliatory, albeit biblical, principle of 'an eye for an eye, a tooth for a tooth'.
Musíme bojovat proti terorismu, ale ne podle odvetného, ač biblického, principu "oko za oko, zub za zub".
I call for it to be adopted, bearing also in mind the situation of my fellow citizen who has become a victim of the war on terror, the war of 'an eye for an eye, a tooth for a tooth'.
Žádám, aby bylo přijato, a to rovněž s ohledem na situaci mých spoluobčanů, kteří se stali oběťmi války proti teroru, války, kde platí "oko za oko, zub za zub".
an eye for an eye, a tooth for a tooth

Příklady použití pro "an eye for an eye, a tooth for a tooth" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe must combat terrorism, but not according to the retaliatory, albeit biblical, principle of 'an eye for an eye, a tooth for a tooth'.
Musíme bojovat proti terorismu, ale ne podle odvetného, ač biblického, principu "oko za oko, zub za zub".
Englishan eye for an eye, a tooth for a tooth
Englishan eye for an eye, a tooth for a tooth
EnglishI call for it to be adopted, bearing also in mind the situation of my fellow citizen who has become a victim of the war on terror, the war of 'an eye for an eye, a tooth for a tooth'.
Žádám, aby bylo přijato, a to rovněž s ohledem na situaci mých spoluobčanů, kteří se stali oběťmi války proti teroru, války, kde platí "oko za oko, zub za zub".