anglicko-česko překlad pro "ambivalent"

EN

"ambivalent" český překlad

volume_up
ambivalent {příd. jm.}
volume_up
ambivalence {podstatné jméno}
EN

ambivalent {přídavné jméno}

volume_up
ambivalent (také: two-faced)
volume_up
obojetný {příd. jm. m.}
ambivalent
ambivalent (také: split, torn, riven, disunited)
volume_up
rozpolcený {příd. jm. m.}
The presence of Osama Bin Laden in Pakistan has now once again exposed Pakistan's ambivalent approach towards fighting terrorism.
Přítomnost Usámy Bin Ládina v Pákistánu nyní opět odhalila rozpolcený postoj Pákistánu k boji proti terorismu.
Madam President, obviously there are two schools of thought in this House when it comes to Russia, reflecting the ambivalent attitude of the Member States.
Paní předsedající, když přijde na Rusko, jsou zde ve sněmovně dva myšlenkové proudy odrážející rozpolcený přístup členských států.

Příklady použití pro "ambivalent" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishMy thanks to the Czech Presidency, on the other hand, are somewhat more ambivalent.
Mé poděkování českému předsednictví je naproti tomu poněkud dvojznačné.
English(LT) Mr President, the European Union's relations with Iran are more than a little ambivalent.
(LT) Pane předsedající, vztahy Evropské unie k Íránu jsou více než dvojznačné.
EnglishThe public has a very ambivalent view of European structural policy.
Veřejnost má na evropskou strukturální politiku velice nevyhraněný názor.
EnglishTherefore, from now on, the EU cannot afford to adopt an indulgent, ambivalent attitude to the regime in Chişinău.
Proto si EU nyní nemůže dovolit přijímat shovívavý, nejednoznačný postoj k režimu v Kišiněvě.
EnglishHowever, this development has generated ambivalent attitudes.
Tento vývoj však vytvořil rozporné postoje.
EnglishIn this respect, the role of advertising is ambivalent.
Z tohoto hlediska je úloha reklamy nejednoznačná.
EnglishLadies and gentlemen, a look at the situation of European Union maritime transport can lead to ambivalent conclusions.
písemně. - (PL) Dámy a pánové, při pohledu na situaci v námořní dopravě v Evropské unii lze dojít k dvojakým závěrům.
EnglishThe presence of Osama Bin Laden in Pakistan has now once again exposed Pakistan's ambivalent approach towards fighting terrorism.
Přítomnost Usámy Bin Ládina v Pákistánu nyní opět odhalila rozpolcený postoj Pákistánu k boji proti terorismu.
EnglishWe're deeply ambivalent about the truth.
Jsme těžce rozpolcení co se pravdy týče.
EnglishIt is also worth remembering that imposing our norms and standards on other countries and societies is morally ambivalent.
Měli bychom si také zapamatovat, že zavádění našich norem a standardů v jiných zemích je z morálního hlediska rozporuplné.
EnglishIt is true that at the moment, there are some ambivalent attitudes: President Medvedev and Prime Minister Putin have given out different signals.
Je pravda, že v současné panují určité rozporné postoje: prezident Meveděv a předseda vlády Putin vyslali rozdílné signály.
EnglishIndifferent or ambivalent
EnglishMadam President, obviously there are two schools of thought in this House when it comes to Russia, reflecting the ambivalent attitude of the Member States.
Paní předsedající, když přijde na Rusko, jsou zde ve sněmovně dva myšlenkové proudy odrážející rozpolcený přístup členských států.

Synonyma (anglicky) pro "ambivalence":

ambivalence