anglicko-česko překlad pro "Alvarez"

EN

"Alvarez" český překlad

CS
CS

"Alvarez" anglický překlad

EN
EN

Alvarez {vlastní jméno}

volume_up
Alvarez
CS

Alvarez {vlastní jméno}

volume_up
Alvarez

Příklady použití pro "Alvarez" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Englishthe report by Mrs Alvarez on administrative cooperation in the field of taxation,
zprávu, kterou předkládá paní ÁÁlvarez, o správní spolupráci v oblasti daní,
EnglishMr Grosch and Mrs Alvarez, thank you very much for all your hard work.
Pane Groschi, paní Alvarezová, mnohokrát vám děkuji za vaši nelehkou práci.
EnglishThese four reports, particularly those of Mr Domenici and Mrs Alvarez, are along these lines.
Tyto čtyři zprávy, zejména zprávy pana Domeniciho a paní Álvarezové, se tímto směrem ubírají.
EnglishI will give the floor to Mrs Alvarez, the rapporteur, for four minutes.
Předávám slovo paní ÁÁlvarez, zpravodajce, na čtyři minuty.
EnglishTherefore, I shall be endorsing the report by Mrs Alvarez with conviction.
Proto zprávu paní Alvarezové s přesvědčením podpořím.
EnglishI warmly welcome the constructive attitude and support for this proposal shown in the report by Mrs Alvarez.
Vřele vítám konstruktivní postoj a podporu, kterou tomuto návrhu vyjadřuje zpráva paní Álvarezové.
EnglishI would also like to thank my colleague, Mrs Álvarez, for having drawn up such a relevant and balanced report.
Dále chci vyjádřit poděkování své kolegyni paní Alvarezové za to, že vytvořila tak věcnou a vyváženou zprávu.
EnglishI would like to express my special thanks to Mr Domenici, Mrs Alvarez, Mr Stolojan and Mr Casa for dealing with these tax initiatives in a constructive manner.
Zejména bych rád poděkoval panu Domenicimu, paní Álvarezové, panu Stolojanovi a panu Casovi za to, že se těmito daňovými iniciativami konstruktivně zabývali.