anglicko-česko překlad pro "alternative energy"

EN

"alternative energy" český překlad

volume_up
alternative energy {podstatné jméno}
EN

alternative energy {podstatné jméno}

volume_up
alternative energy
volume_up
alternativní energie {ž} (obnovitelné zdroje energie)
The proportion of alternative energy sources must be increased in parallel with a reduction in the use of fossil fuels.
Je zapotřebí zvýšit podíl zdrojů alternativní energie a současně omezit používání fosilních paliv.
This is another reason why, in my opinion, we in the EU must invest more in alternative energy suppliers.
To je jen další důvod, pro který by Evropská unie měla podle mého názoru zvýšit investice pro dodavatelů alternativní energie.

Příklady použití pro "alternative energy" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishHowever, so-called alternative energy sources are equally - if not more - inefficient.
Ale stejně - ne-li víc - neefektivní jsou i takzvané alternativní zdroje energie.
EnglishThe idea that we can replace everything with energy from alternative sources is illusory.
Záměr nahradit všechnu energii energií vyrobenou z alternativních zdrojů je lživý.
EnglishBut an amazing alternative energy company in Paris is taking us off the grid with solar.
Ale úžasná pařížská společnost pro alternativní energii nás převádí na solární energii.
EnglishThe fact is, this text never once mentions the need to find an alternative to nuclear energy.
Projednávaný text ani jednou nezmiňuje, že je potřeba najít alternativu k jaderné energii.
EnglishWe remain too dependent on fossil fuels instead of exploring alternative energy sources.
Stále jsme příliš závislí na fosilních palivech namísto vyhledávání alternativních zdrojů energie.
EnglishWe must also make people aware that the capacity of current alternative energy sources is finite.
Musíme také lidem vysvětlit, že kapacita současných alternativních zdrojů energie je omezená.
EnglishAt the moment, we are witnessing tentative development of alternative energy resources in certain regions.
V současné době jsme v některých regionech svědky rozvoje alternativních zdrojů energie.
EnglishWe therefore mainly have to look to alternative energy forms.
Musíme se proto zaměřit zejména na alternativní formy energie.
EnglishLet us create a European fund for alternative energy resources.
Vytvořme evropský fond pro alternativní zdroje energie.
EnglishOur message from the alternative energy summit for tomorrow's EU summit is very simple and clear.
Naše poselství z alternativního energetického summitu pro zítřejší summit EU je velmi jednoduché a jasné.
EnglishThe EU and Member States have to agree on providing alternative channels for energy deliveries.
Je třeba, aby se Evropská unie a její členské země dohodly na zajištění alternativních cest pro dodávky energie.
English(SK) Madam President, today we are looking for ways forward in the field of alternative sources of energy.
(SK) Paní předsedající, dnešní den se nese v duchu hledání cest v oblasti alternativních zdrojů energie.
EnglishAlternative sources of energy and new technologies will reduce our dependency on importing raw materials and energy.
Alternativní zdroje energie a nové technologie sníží naši závislost na dovozu surovin a energie.
EnglishNeither hydropower nor today's alternative energy sources are capable of meeting our supply needs.
Ani vodní energie ani dnešní alternativní zdroje energie nejsou schopny naše potřeby energetických dodávek pokrýt.
EnglishSolidarity between Member States and the search for alternative energy resources should become EU priorities.
Solidarita mezi členskými státy a hledání alternativních zdrojů energie by se měli stát prioritami Unie.
EnglishThe proportion of alternative energy sources must be increased in parallel with a reduction in the use of fossil fuels.
Je zapotřebí zvýšit podíl zdrojů alternativní energie a současně omezit používání fosilních paliv.
EnglishUse of alternative energy sources is one solution that can help improve the competitiveness of production.
Využívání alternativních zdrojů energie je součástí řešení, která umožňují zlepšit konkurenceschopnost ve výrobní sféře.
EnglishRegarding solar energy very few private, commercial and public buildings make use of this alternative energy.
Co se týče solární energie, tuto alternativu využívá jen velmi malé množství soukromých, komerčních a veřejných budov.
EnglishThis is another reason why, in my opinion, we in the EU must invest more in alternative energy suppliers.
To je jen další důvod, pro který by Evropská unie měla podle mého názoru zvýšit investice pro dodavatelů alternativní energie.
EnglishTo do this will mean more diversification into alternative energy sources and a heavier reliance on new technologies and renewables.
To znamená obměnu alternativních zdrojů energie a využívání nových technologií a obnovitelných zdrojů.

Podobné překlady pro "alternative energy" česky

alternative příslovce
energy podstatné jméno
accumulated water energy podstatné jméno
atomic energy podstatné jméno
geothermal energy podstatné jméno
gravitational potential energy podstatné jméno
nuclear energy
kinetic energy
cogeneration of energy podstatné jméno
renewable energy podstatné jméno
heat energy podstatné jméno
thermal energy podstatné jméno
inherent energy podstatné jméno
production and delivery energy podstatné jméno