anglicko-česko překlad pro "alarming"

EN

"alarming" český překlad

volume_up
alarming {podstatné jméno}
volume_up
alarming {příd. jm.}
volume_up
alarm {podstatné jméno}
CS
EN

alarming {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "alarming" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt also alarming that there have been deaths linked to dichloromethane poisoning.
Je rovněž znepokojující, že ve spojení s otravou dichlormethanem došlo k úmrtím.
EnglishThe overall statistics - the averages - are very bad; they are really alarming.
Celkové statistiky, tzn. průměry, jsou velmi špatné, jsou skutečně znepokojivé.
EnglishOur trade balance deficit with the Mercosur countries in this sector is alarming.
Náš deficit obchodní bilance se zeměmi Mercosur je v tomto odvětví alarmující.
EnglishBecause of the blockade, environmental pollution is rife to an alarming degree.
Z důvodu blokády nabralo znečištění životního prostředí alarmujícího rozsahu.
EnglishEurope's own catches have diminished at an alarming rate - by 26% since 1997 alone.
Vlastní evropská produkce se snížila alarmujícím tempem - jen od roku 1997 o 26 %.
EnglishThe origin of the contamination still remains unclear and I find that very alarming.
Původ kontaminace stále zůstává nejasný a to je podle mne velice zneklidňující.
EnglishAnd the way in which this attack on Benazir Bhutto was dealt with is truly alarming.
Způsob, jakým byl tento útok na Bénazír Bhuttovou vyřešen, je skutečně alarmující.
EnglishThe detention of Muhannad Al Hassani as a leading human rights defender is alarming.
Zatčení Muhannada Al Hassaniho jako předního obránce lidských práv je znepokojivé.
EnglishFigures released by the WHO and also quoted in European studies are alarming.
Čísla zveřejněná WHO a citovaná rovněž v evropských studiích jsou alarmující.
EnglishThe divided banking sector and public debt amounting to 90% of GDP are alarming.
Rozvrácené bankovnictví a veřejný dluh na úrovni 90 % HDP jsou alarmující.
EnglishThere are alarming indicators showing how common being overweight has become.
Jsou v něm alarmující ukazatele, které svědčí o tom, jak běžné se stalo mít nadváhu.
EnglishJust last week there were more alarming reports about deforestation in Brazil.
Právě minulý týden přišly další alarmující zprávy o odlesnění v Brazílii.
EnglishIn fact, the increase in obesity among children is quite alarming in Europe.
Popravdě řečeno, nárůst obezity mezi dětmi je v Evropě skutečně alarmující.
EnglishParticularly alarming are the death sentences being handed down to political dissidents.
Obzvláště znepokojující jsou rozsudky smrti vynášeny nad politickými disidenty.
EnglishIt is now turning out that there are some very alarming trends emerging in the country.
Nyní se ukazuje, že v této zemi se objevují některé velmi znepokojivé trendy.
EnglishThe health and environmental situation in that region is already very alarming.
Zdravotní situace a stav životního prostředí v tomto regionu je již nyní velmi alarmující.
English. - (NL) There has been an alarming increase in counterfeit medicines in the EU.
písemně. - (NL) V EU došlo ke znepokojivému nárůstu padělaných léčivých přípravků.
EnglishToday's voices in this Chamber and the alarming analyses say what they say.
Dnešní hlasy v tomto sále a znepokojující analýzy říkají to, co říkají.
EnglishThe epidemic is spreading at an alarming rate in the capital, Port-au-Prince.
V hlavním městě Port-au-Prince se epidemie šíří alarmující rychlostí.
EnglishIt is particularly alarming that the independence of public media is being threatened.
Je mimořádně znepokojivé, že je nezávislost veřejných médií ohrožována.