EN

airborne {přídavné jméno}

volume_up
airborne
airborne (také: air, aircraft, flying, aerial, aero, aeronautical)
volume_up
letecký {příd. jm. m.}
You do that because, 27 years before, an airborne sergeant had taught me to do that.
Uděláte to, protože před 27 lety vás to naučil letecký seržant.
airborne
airborne (také: airy, aerial, floaty, gauzy, blowy)
volume_up
vzdušný {příd. jm. m.}
CS

Airborne Laser Experiment

volume_up
1. vojenství
Airborne Laser Experiment

Příklady použití pro "airborne" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishOnly about 20-30% of air-borne soot particles come from inner-city traffic.
Jen 20-30 % sazného prachu v ovzduší pochází z dopravy ve městech.
EnglishYou do that because, 27 years before, an airborne sergeant had taught me to do that.
Uděláte to, protože před 27 lety vás to naučil letecký seržant.
EnglishThe great majority of deaths are due to fine airborne particulates.
Velkou část úmrtí mají na svědomí jemné vzduchem přenášené částice.
EnglishNo agreement has been reached on safer limits for fine airborne particulates (PM10).
Nebylo dosaženo dohody ohledně bezpečnějších mezních hodnot pro jemné vzduchem přenášené částice (PM10).
EnglishBuildings are colonized by airborne microbes that enter through windows and through mechanical ventilation systems.
Budovy jsou kolonizovány mikroby, které vstupují okny a skrz mechanické ventilační systémy.
EnglishWe must ensure that Olympic stays airborne.
Musíme zajistit, aby Olympic Airlines nadále létaly.
EnglishThis highly contagious, airborne bacterium can infect ten to fifteen other people before the symptoms are noticed.
Tato vysoce nakažlivá bakterie přenášená vzduchem může infikovat deset až patnáct osob před tím, než se projeví symptomy.
EnglishIn Europe, airborne fine particles due to energy consumption now kill around 300 000 people each year.
V současné době v Evropě mají částice polétavého prachu, související se spotřebou energie, každoročně na svědomí okolo 300 000 životů.
EnglishThe increase in the number of calls for assistance, however, brought about a situation which eventually affected the operational limitations of airborne fire-fighting operations.
Vzhledem k vysokému počtu žádostí o pomoc však nastala situace, v níž se projevila provozní omezení leteckých protipožárních operací.
EnglishWe must do everything in our power to achieve the smallest possible concentration of different sized airborne particulates in most parts of Europe by 2015.
Musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom ve většině Evropy dosáhli do roku 2015 nejmenší možné koncentrace vzduchem přenášených částic různé velikosti.