anglicko-česko překlad pro "ah"

EN

"ah" český překlad

volume_up
ah {citosl.}
CS
CS

"ah" anglický překlad

volume_up
ah [zkratka]
volume_up
{přísl.}
EN

ah {citoslovce}

volume_up
ah (také: oh)
Geronimo was never saying, "Ah, you know something, my achilles -- I'm tapering.
Geronimo nikdy neříkal, "Ach, víš co, moje achilovky -- slábnu.
(Video) English Mother: Ah, I love your big blue eyes -- so pretty and nice.
(Video) Anglická matka: Ách, miluju ta tvá velká modrá očka – jsou tak pěkná a milá.
Ah, yes, it was the reduction of CO2 emissions.
Ach ano, bylo to snížení emisí CO2.
CS

ah [zkratka]

volume_up
ah (také: ampérhodina)
volume_up
ampere-hour {podstatné jméno}

Příklady použití pro "ah" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

English(Video) English Mother: Ah, I love your big blue eyes -- so pretty and nice.
(Video) Anglická matka: Ách, miluju ta tvá velká modrá očka – jsou tak pěkná a milá.
English(Laughter) If you ever think, "Ah, I want to end it all," don't end it all.
(Smích) Pokud jste si někdy říkali, "Ah, nejraději bych to všechno ukončil."
EnglishGeronimo was never saying, "Ah, you know something, my achilles -- I'm tapering.
Geronimo nikdy neříkal, "Ach, víš co, moje achilovky -- slábnu.
EnglishThere were fewer fatalities from type A/H1N1 influenza in 2009 than from seasonal influenza.
Chřipka typu A (H1N1) způsobila v roce 2009 méně úmrtí než sezónní chřipka.
EnglishYou get a little problem, you say, "Ah, I'll figure it out."
Když jste šťastní a v pohodě, jste více kreativní a každý problém vždy nějak můžete vyřešit.
English(Laughter) So, I thought complexity was attacking me suddenly, so I thought, "Ah, simplicity.
(Smích) Z nenadání na mě zaútočila složitost, takže jsem si pomyslel, "Jednoduchost -- velmi důležitá."
EnglishNow you might think, ah, there’s a solution: hallucinations.
Možná by Vás teď napadlo, že je tady jiné řešení: halucinace!
English"Ah!
Jen hlupák nebo lhář by tvrdil, že jsou stejné!" "Ach!
EnglishThe patients, bless them, say, "Ah, Doc, I'm sorry, I've got a memory problem; that's why I'm here.
Oni na to, chudinky, říkají: "Safra, doktore, moc se omlouvám, ale mám takový problém s pamětí, proto jsem tady.
EnglishYou can't even train a gorilla to say "Ah" on request.
Gorilu ani nemůžete vycvičit, aby na povel říkala "á".
EnglishMan, the Americans, they're just like, "Ah, crusade.
Vole, Američani opravdu řekli: "Křížová výprava.
EnglishGrzegorz from Warsaw said, "Ah, for me it is fear.
Gregor z Varšavy řekl: "No, pro mě je to strach.
EnglishThe independence of the European Union in assessing the severity of AH1N1 influenza and the resulting risk is crucial.
Nezávislost Evropské unie při hodnocení závažnosti chřipky typu H1N1 a s ní spojeného rizika je zásadní.
EnglishThe baby sits on a parent's lap, and we train them to turn their heads when a sound changes -- like from "ah" to "ee."
Dítě sedí na klíně jednoho z rodičů a my je učíme obrátit hlavu, když se zvuk změní – třeba z „á“ na „í“.
EnglishWK: In fact, a design of the windmill that was in the book, it has got four -- ah -- three blades, and mine has got four blades.
WK: Nákres větrného mlýnu v té knížce měl čtyři -- vlastně -- tři lopatky. A můj má čtyři lopatky.
EnglishThe work on the report on the A/H1N1 virus pandemic in 2009-2010 lasted nearly one year.
Práce na zprávě o vyhodnocení opatření na řízení onemocnění chřipkovým virem typu A (H1N1) v období 2009-2010 v EU trvala téměř jeden rok.
EnglishAs many as 30 other parts that selectively make more sense, create more meaning through the kind of "Ah-ha" experiences.
Až 30 různých částí, z nichž každá přidává další smysl, vytváří větší význam prostřednictvím "Aha momentů".
EnglishAh, yes, it was the reduction of CO2 emissions.
EnglishEU health ministers meet in Luxembourg as “Novel” flu virus -influenza A(H1N1) reaches Europe.
V Lucemburku se koná setkání ministrů zdravotnictví členských států ohledně výskytu „nového" viru chřipky A(H1N1) (tzv. prasečí chřipky) v Evropě.
EnglishAnd then I think, "Ah this is cool."