anglicko-česko překlad pro "to aground"

EN

"to aground" český překlad

EN

to aground {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "to aground" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishTwelve vessels sank or ran aground here during a severe storm.
Za silné bouře se tu potopilo či ztroskotalo dvanáct plavidel.
EnglishSecondly, running ships aground for on-site dismantling must be regarded as unacceptable.
Zadruhé, provozování lodí na mělčině určené pro demontáž na tom samém místě musí být považováno za nepřijatelné.
EnglishIts authority collapsed when it its ship named 'Capitalism' ran aground on the ideology of the hyper-liberals.
Její autorita zkolabovala, když loď jménem Kapitalismus najela na mělčinu ideologie hyperliberálů.
EnglishWe have a joint responsibility to ensure that this process is a success, because it is our failure too, and not just Turkey's, if the negotiations run aground.
Společně neseme zodpovědnost za zajištění úspěchu tohoto procesu, protože pokud jednání ztroskotají, nebude to jen neúspěch Turecka, ale také náš neúspěch.
EnglishThat is completely absurd, because this policy has run aground and we know that the US Administration has failed with this escalation, this unilateralism, and that it has cost many lives.
To je zcela absurdní, neboť tato politika ztroskotala a my víme, že americká vláda s touto eskalací, s tímto jednostranným přístupem neuspěla a že to stálo mnoho lidských životů.