anglicko-česko překlad pro "agitators"

EN

"agitators" český překlad

volume_up
agitation {podstatné jméno}
volume_up
agitating {podstatné jméno}
volume_up
agitator {podstatné jméno}
EN

agitators {množné číslo}

volume_up
agitators (také: canvassers)
Using enormous financial means, many EU agitators even promised jobs in exchange for accepting the Treaty, and did not concentrate on the key issues.
S využitím ohromných finančních prostředků mnozí agitátoři za EU dokonce slibovali pracovní místa výměnou za přijetí smlouvy a nesoustředili se na hlavní problémy.

Příklady použití pro "agitators" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishA radical change of this kind is, of course, also an opportunity for democracy, but only when it cannot be exploited by Islamic agitators.
Každá radikální změna tohoto druhu je samozřejmě také příležitostí pro demokracii, ale jen v případě, že nemůže být využita islámskými agitátory.
EnglishThe electoral fraudsters brazenly claimed that foreign secret services and diplomats had intervened when, in fact, the system itself had sent out the agitators.
Volební podvodníci bezostyšně tvrdili, že šlo o zásah cizích tajných služeb a diplomatů, zatímco ve skutečnosti agitátory vyslal sám systém.
EnglishUsing enormous financial means, many EU agitators even promised jobs in exchange for accepting the Treaty, and did not concentrate on the key issues.
S využitím ohromných finančních prostředků mnozí agitátoři za EU dokonce slibovali pracovní místa výměnou za přijetí smlouvy a nesoustředili se na hlavní problémy.
EnglishIt would see us through to the end of the current model of recording companies, which are, when all is said and done, the main beneficiaries of, and agitators for, this extension.
Pomohl by nám dospět ke konci současného modelu nahrávacích společností, které jsou nakonec těmi, komu rozšíření nejvíce prospěje a kdo o něj nejvíce usiluje.

Synonyma (anglicky) pro "agitation":

agitation
agitating
agitator
English