anglicko-česko překlad pro "activating"

EN

"activating" český překlad

volume_up
activating {podstatné jméno}
volume_up
activating {příd. jm.}
volume_up
activation {podstatné jméno}
volume_up
activism {podstatné jméno}
EN

activating {podstatné jméno}

volume_up
activating

Příklady použití pro "activating" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishFor more information, see Activating Windows 7: frequently asked questions.
Další informace naleznete v tématu Aktivace systému Windows 7: nejčastější dotazy.
EnglishFor more information, see Activating Windows 7: frequently asked questions.
Další informace naleznete v tématu Aktivace systému Windows 7: nejčastější dotazy.
EnglishIf you're having trouble activating Windows, see Why can't I activate Windows?
Máte-li potíže s aktivací Windows, prostudujte téma Proč nelze aktivovat systém Windows?.
EnglishLearn about installing, upgrading, registering, and activating Windows 7.
Přečtěte si o instalaci, upgradech, registraci a aktivaci systému Windows 7.
EnglishActivating by phone requires interacting with an automated phone system.
Telefonická aktivace vyžaduje spolupráci s automatickým telefonním systémem.
EnglishHere are answers to some common questions about activating Windows.
Zde jsou uvedeny odpovědi na některé časté otázky týkající se aktivace systému Windows.
EnglishA networking problem has occurred while activating your copy of Windows.
Během aktivace kopie systému Windows došlo k problému se sítí.
EnglishYou can regain full use of your computer by activating Windows.
Plnou funkčnost počítače můžete obnovit aktivací systému Windows.
EnglishEurope is not alone in having problems activating its bureaucracy - the Americans have the same problem.
Evropa není jediná, kdo má potíže přimět byrokracii k akci - Američané mají stejný problém.
EnglishYou'd be activating the dorsal stream if you did that.
Pokud byste tak učinili, aktivovali byste zadní mozkovou oblast.
EnglishOptically activating these hundred or so cells into two strains of flies has dramatically different consequences.
Stovky opticky aktivovaných buněk ve dvou druzích much přináší dramaticky různé důsledky.
EnglishFor information about activation and product keys, see Activating Windows: frequently asked questions.
Informace o aktivaci a kódech Product Key naleznete v tématu Aktivace systému Windows: nejčastější dotazy.
EnglishIf automatic activation fails, follow the screens that walk you through activating Windows by phone.
Pokud se automatická aktivace nepodaří, proveďte podle zobrazených pokynů telefonickou aktivaci systému Windows.
EnglishFor information about activation and product keys, see Activating Windows 7: frequently asked questions.
Informace o aktivaci a kódech Product Key naleznete v tématu Aktivace systému Windows 7: nejčastější dotazy.
EnglishIf automatic activation fails, follow the instructions that walk you through activating Windows by phone.
Pokud se automatická aktivace nepodaří, proveďte podle zobrazených pokynů telefonickou aktivaci systému Windows.
EnglishTo receive the message promptly, we recommend activating email delivery of Webmaster Tools messages.
Chcete-li tyto zprávy obdržet co nejrychleji, doporučujeme vám zapnout zasílání zpráv Nástrojů pro webmastery e-mailem.
EnglishIn addition, it will prevent the United States from activating the suspension clause in the absence of such an Agreement.
Zároveň zabrání Spojeným státům, aby při neexistenci takovéto dohody využily doložku o pozastavení.
EnglishIf you see this error, try activating again.
Pokud se zobrazí tato chyba, zkuste aktivaci opakovat.
EnglishActivating Windows: frequently asked questions
Aktivace systému Windows: nejčastější dotazy
EnglishIn addition, it will prevent the United States from activating the suspension clause in the absence of such an Agreement.
Kromě toho chce zabránit Spojeným státům použít doložku o pozastavení v případě, že by tato dohoda neexistovala.

Synonyma (anglicky) pro "activating":

activating
activation