anglicko-česko překlad pro "to act up"

EN

"to act up" český překlad

EN to act up
volume_up
{sloveso}

to act up (také: to gesticulate)

Podobné překlady pro "to act up" česky

act podstatné jméno
to act sloveso
to be up to sloveso
up příslovce
up předložka
Czech

Příklady použití pro "to act up" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIt is my view that the legal act drawn up previously by the Council contained too many gaps.
Podle mého názoru předchozí právní akt vypracovaný Radou měl příliš mnoho trhlin.
EnglishPerhaps the task of the third act is to finish up the task of finishing ourselves.
Snad je úkolem třetího dějství dokončit dokončování sebe samých.
EnglishThis is a fair way of encouraging hauliers to clean up their act.
To je spravedlivý způsob, jak podporovat dopravce v ekologičtějším jednání.
EnglishPart two of cleaning up the act is what we did today by voting for this report in huge numbers.
Druhou fázi napravování své pověsti jsme dnes završili rozsáhlou podporou této zprávy.
EnglishIn this sense, too, this debate is a warm-up act for the hearing next week with Commissioners Špidla and Hübner.
I v tomto smyslu je tato rozprava přípravou na slyšení s komisaři Špidlou a Hübnerem.
EnglishI urge you, Commissioner, to sharpen up your act, stiffen your backbone, reread your FVO report and deliver.
Naléhavě vás žádám, paní komisařko, napravte se, narovnejte se, znovu si přečtěte svou zprávu PVÚ a jednejte.
Englishto clean up act
EnglishI would therefore like to call on the Council to act now and set up the technical working group that will be tasked with drafting the accession treaty.
Proto bych chtěl vyzvat Radu, aby již nyní vytvořila technickou pracovní skupinu, která bude pověřena vypracováním smlouvy o přistoupení.
EnglishWe can only hope that the White Paper on Sport will act as a wake-up call and reverse the trend once and for all, so as to make up for an excessive lack of sensitivity and too many sins of omission.
Můžeme jen doufat, že bílá kniha o sportu zapůsobí jako budíček a otočí trend pro všechny, aby se vynahradil přílišný nedostatek citlivosti a příliš mnoho hříchů opomenutí.