anglicko-česko překlad pro "to act in concert"

EN

"to act in concert" český překlad

EN

to act in concert {sloveso}

volume_up
to act in concert
volume_up
jednat ve shodě {sl.}
How can we combat climate change if we fail to act in concert?
Jak můžeme bojovat se změnou klimatu, když se nám nedaří jednat ve shodě?

Příklady použití pro "to act in concert" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishHow can we combat climate change if we fail to act in concert?
Jak můžeme bojovat se změnou klimatu, když se nám nedaří jednat ve shodě?
EnglishThe Member States and the Union must act in concert and contribute to a wider response at the global level.
Členské státy a Unie musí postupovat sladěně a podílet se na širší odpovědi na globální úrovni.
EnglishNotwithstanding these concerns, we must act in concert to address the common threat of climate change and environmental pollution.
Nehledě na tyto obavy musíme společně usilovat o řešení společné hrozby změny klimatu a znečištění životního prostředí.
EnglishImmigration is a common concern in the EU countries, which is why the latter must act in concert to find an appropriate response to this problem.
Přistěhovalectví je ve společném zájmu zemí EU, které musí spolupracovat, aby nalezly společnou odpověď na tento problém.
EnglishThe Commission, the Council and Parliament need to act in concert to ensure that only programmes that can be adequately resourced and produce genuine results are allowed to run.
Je potřeba, aby Komise, Rada a Parlament jednaly v souladu s cílem zajistit, aby mohly probíhat jen ty programy, které budou mít přiměřené zdroje a povedou ke skutečným výsledkům.

Podobné překlady pro "to act in concert" česky

in předložka
in příslovce
Czech
concert podstatné jméno
concert přídavné jméno
act podstatné jméno