anglicko-česko překlad pro "account number"

EN

"account number" český překlad

volume_up
account number {podstatné jméno}

EN account number
volume_up
{podstatné jméno}

1. finance

account number
In the e‑mail message, recipients are directed to a fraudulent website where they are asked to provide personal information, such as an account number or password.
Příjemci jsou v této e-mailové zprávě přesměrováni na podvodný web, kde jsou vyzváni k poskytnutí osobních informací, jako je číslo účtu nebo heslo.
In the e‑mail message, recipients are directed to a fraudulent website where they are asked to provide personal information, such as an account number or password.
V této e-mailové zprávě jsou příjemci nasměrováni na falešnou webovou stránku, kde jsou od nich vyžádány osobní informace, například číslo účtu nebo heslo.

Podobné překlady pro "account number" česky

account podstatné jméno
to account sloveso
number podstatné jméno
to number sloveso

Příklady použití pro "account number" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe common position also takes account of a number of amendments tabled by Parliament at first reading.
Společný postoj rovněž bere v úvahu počet pozměňovacích návrhů předložených Parlamentem při prvním čtení.
EnglishSocial Security number, bank account number, PIN number, credit card number, mother's maiden name, or birthday).
I když vypadají, že pocházejí z oprávněného zdroje, nebo obsahují oficiálně vypadající webovou stránku, buďte opatrní.
EnglishThis policy should take account of the growing number of natural disasters when drawing up health and agricultural plans.
Tato politika by v plánech týkajících se zdravotnictví a zemědělství měla brát v úvahu stále větší výskyt přírodních katastrof.
English. - I voted for this report but must stress my continued support depends on the Commission now taking account and securing a number of objectives:
písemně. - Hlasovala jsem pro tuto zprávu, ale musím zdůraznit, že moje trvalá podpora závisí na tom, jak nyní Komise zohlední a zajistí řadu cílů:
EnglishThe Belgian Presidency has tried to have Member States come closer to the EP position, and I know that Parliament has taken into account a number of the concerns and requests by the Council.
Belgické předsednictví se pokusilo přiblížit členské státy stanovisku Evropského parlamentu, a zároveň vím, že Parlament bral v úvahu řadu dotazů a požadavků Rady.