anglicko-česko překlad pro "acceptability"

EN

"acceptability" český překlad

volume_up
acceptability {podstatné jméno}
volume_up
acceptable {příd. jm.}
volume_up
accepted {příč. min.}
volume_up
accepted {příd. jm.}
EN

acceptability {podstatné jméno}

volume_up
Decoupling aid from production would decrease production, whilst its acceptability would grow more uncertain.
Oddělení pomoci od produkce by produkci sice snížilo, byla by však méně jistá její přijatelnost.
We have to start testing foodstuffs, their components and the raw materials of animal and plant origin for health hazards, hygienic acceptability and biological values.
Musíme začít testovat potraviny, jejich složky a suroviny živočišného a rostlinného původu na zdravotní rizika, hygienickou přijatelnost a biologické hodnoty.

Příklady použití pro "acceptability" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishSociety signals the limits of acceptability in part by what it criminalises or bans.
Společnost však vykazuje určitá omezení v otázce přijatelnosti trestních postihů nebo zákazů.
EnglishDecoupling aid from production would decrease production, whilst its acceptability would grow more uncertain.
Oddělení pomoci od produkce by produkci sice snížilo, byla by však méně jistá její přijatelnost.
EnglishMeeting the need predominantly from non-renewable sources of energy is beginning to outweigh environmental acceptability.
Společné krytí potřeby převážně ze zdrojů neobnovitelných forem energie začíná přerůstat meze únosnosti pro životní prostředí.
EnglishAnd you talk of social acceptability?
EnglishI know that for many people this is not a good compromise, but we need to be aware that for Member States, too, this compromise is on the margin of acceptability.
Vím, že pro mnohé to není ten správný kompromis, ale musíme si uvědomit, že i pro členské státy je tento kompromis na hranici přijatelnosti.
EnglishWe have to start testing foodstuffs, their components and the raw materials of animal and plant origin for health hazards, hygienic acceptability and biological values.
Musíme začít testovat potraviny, jejich složky a suroviny živočišného a rostlinného původu na zdravotní rizika, hygienickou přijatelnost a biologické hodnoty.
EnglishIt should be stressed here that, while the risk assessment process is based on scientific and technical analyses, the verdict on the acceptability of risk is the subject of a political decision.
Zde je třeba zdůraznit, že ačkoliv proces vyhodnocování rizik vychází z vědeckých a technických analýz, konečné rozhodnutí o přijatelnosti rizika je politickou záležitostí.

Synonyma (anglicky) pro "acceptability":

acceptability
acceptable
acceptably
accepted