anglicko-česko překlad pro "accelerator"

EN

"accelerator" český překlad

volume_up
accelerator {podstatné jméno}
volume_up
acceleration {podstatné jméno}
volume_up
accelerated {příč. min.}
EN

accelerator {podstatné jméno}

volume_up
If you're replacing an existing Accelerator, click Replace.
Pokud chcete nahradit existující akcelerátor, klikněte na možnost Nahradit.
In the Add Accelerator dialog box, do one of the following:
V dialogovém okně Přidat akcelerátor proveďte jeden z následujících kroků:
Click an Accelerator in the list and do one or more of the following:
Klikněte v seznamu na akcelerátor a proveďte jeden z následujících kroků:
This is why this new particle accelerator is so exciting.
Proto je tento nový urychlovač částic tak vzrušující.

Příklady použití pro "accelerator" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishNote that the buttons might change based on the current status of the Accelerator.
Pamatujte, že tlačítka se v závislosti na aktuálním stavu akcelerátoru mohou měnit.
EnglishYou can use an Accelerator with any text you've copied to the clipboard.
S libovolným textem, který jste zkopírovali do schránky, můžete použít akcelerátor.
EnglishWhen you add a new Accelerator to a category, you can see it by following these steps:
Když do kategorie přidáte nový akcelerátor, uvidíte ho, budete-li postupovat následovně:
EnglishClick an Accelerator in the list and do one or more of the following:
Klikněte v seznamu na akcelerátor a proveďte jeden z následujících kroků:
EnglishIf you're replacing an existing Accelerator, click Replace.
Pokud chcete nahradit existující akcelerátor, klikněte na možnost Nahradit.
EnglishAt best they have one foot on the accelerator and one on the brakes.
V nejlepším případě šlapou jednou nohou na plyn a druhou na brzdu.
EnglishIn the Add Accelerator dialog box, do one of the following:
V dialogovém okně Přidat akcelerátor proveďte jeden z následujících kroků:
EnglishWe cannot put our foot down on the accelerator and apply the brakes at the same time.
Nemůžeme přidávat plyn a současně brzdit.
EnglishThe ALDE Group is anxious to press the accelerator on defence.
Skupina ALDE touží po tom přišlápnout plyn v obraně.
EnglishIf you rest your mouse pointer over each Accelerator, you'll see a preview of the information or content.
Pokud nad každým z akcelerátorů ponecháte na chvíli kurzor myši, uvidíte náhled informací nebo obsahu.
EnglishMost apps also provide accelerator keys that can make it easier to work with menus and other commands.
Většina aplikací nabízí také přístupové klávesy, které mohou usnadnit práci s nabídkami a dalšími příkazy.
EnglishYou can view the home page for the Accelerator service, or the site it was installed from.
Můžete zobrazit domovskou stránku služby poskytující akcelerátor, nebo web, ze kterého byl tento akcelerátor instalován.
EnglishTo remove an Accelerator, click the Remove button.
Chcete-li odebrat akcelerátor, klikněte na tlačítko Odebrat.
EnglishThis is why this new particle accelerator is so exciting.
Proto je tento nový urychlovač částic tak vzrušující.
EnglishMost programs also provide accelerator keys that can make it easier to work with menus and other commands.
Většina programů nabízí také přístupové klávesy, které mohou usnadnit práci s nabídkami a dalšími příkazy.
EnglishIf you're adding a new Accelerator, click Add.
Pokud přidáváte nový akcelerátor, klikněte na tlačítko Přidat.
EnglishGo to the webpage that contains the text that you want to use with an Accelerator, and select the text.
Přejděte na webovou stránku obsahující text, který chcete použít s nějakým akcelerátorem, a tento text vyberte.
EnglishThe application of the proton accelerator method using a lead-bismuth target opens up even greater possibilities.
Metoda protonového urychlovače za využití slitiny olova a vizmutu otevírá dokonce ještě větší možnosti.
EnglishCheck the menus of programs for accelerator keys.
Některé akcelerátory naleznete v nabídkách programů.
EnglishTo use an Accelerator, follow these steps:
Chcete-li použít nějaký akcelerátor, postupujte následovně:

Synonyma (anglicky) pro "accelerator":

accelerator
acceleration