anglicko-česko překlad pro "acceleration"

EN

"acceleration" český překlad

volume_up
acceleration {podstatné jméno}
volume_up
accelerator {podstatné jméno}
volume_up
accelerated {příč. min.}
EN

acceleration {podstatné jméno}

volume_up
acceleration
Move the Hardware acceleration slider toward None to reduce or turn off video hardware acceleration.
Přesunutím jezdce Hardwarová akcelerace k položce Žádný snižte nebo vypněte akceleraci hardwaru.
Move the Hardware Acceleration slider to Full.
Posuňte jezdec Hardwarová akcelerace do polohy Úplná.
Move the Hardware acceleration slider toward None to reduce or turn off video hardware acceleration.
Přesuňte posuvník Hardwarová akcelerace směrem k úrovni Žádná, chcete-li snížit nebo vypnout hardwarovou akceleraci videa.
acceleration (také: speedup)
It is a fact that urban areas have an important influence on the acceleration of regional development.
Je skutečností, že městské oblasti mají značný vliv na urychlení regionálního vývoje.
My worry is that this partnership idea could compromise the acceleration of the accession process, which must remain our overall goal.
Obávám se, že myšlenka partnerství by mohla ohrozit urychlení přístupového procesu, který musí zůstat naším celkovým cílem.
Hardware acceleration uses your PC's GPU to speed up graphics-heavy tasks like video streaming or online gaming.
Hardwarová akcelerace využívá grafický procesor počítače (GPU) k urychlení úloh náročných na grafiku, jako je vysílání datových proudů videí nebo hraní online her.
acceleration (také: speedup, quickening, speed-up)
In physics, E means energy and G is the symbol of gravitational acceleration.
Jestliže E ve fyzice značí energii, pak G je symbolem pro gravitační zrychlení.
The acceleration was apparently identical for both fuel types.
Zrychlení bylo evidentně stejné u obou druhů paliva.
We get a visual pattern of what these nine-year-olds called acceleration.
Dostaneme vizuální vzorec toho, čemu devítiletí říkají "zrychlení".

Příklady použití pro "acceleration" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishSo it measures acceleration, angular acceleration -- like a human ear, inner ear.
Ta měří akceleraci, úhlovou akceleraci -- stejně jako lidské ucho, vnitřní ucho.
EnglishIn physics, E means energy and G is the symbol of gravitational acceleration.
Jestliže E ve fyzice značí energii, pak G je symbolem pro gravitační zrychlení.
EnglishWhen a critical mass has been attained, there's an abrupt acceleration in recruitment.
Jakmile se dosáhne kritického množství, začne další růst prudce zrychlovat.
EnglishWe get a visual pattern of what these nine-year-olds called acceleration.
Dostaneme vizuální vzorec toho, čemu devítiletí říkají "zrychlení".
EnglishContinuation and acceleration of work on its introduction is an absolutely crucial matter.
Pokračovat a urychlit práci na jeho zavedení je naprosto zásadní věc.
EnglishThere's a basic, profound acceleration of this evolutionary process.
Existuje jednoduchý a závažný příklad zrychlování procesu evoluce.
EnglishIt is a fact that urban areas have an important influence on the acceleration of regional development.
Je skutečností, že městské oblasti mají značný vliv na urychlení regionálního vývoje.
EnglishFourth, we need to fully prepare our pension systems for the acceleration of population ageing.
Začtvrté, musíme dokonale připravit naše důchodové systémy na zrychlující se stárnutí populace.
EnglishMove the Hardware acceleration slider toward None to reduce or turn off video hardware acceleration.
Přesunutím jezdce Hardwarová akcelerace k položce Žádný snižte nebo vypněte akceleraci hardwaru.
EnglishAcceleration is also required in the process of public sector reform, at local and regional authority level.
Zrychlení vyžaduje i proces reformy veřejného sektoru na úrovni místních i regionálních orgánů.
EnglishThe acceleration was apparently identical for both fuel types.
Zrychlení bylo evidentně stejné u obou druhů paliva.
EnglishIt was the Belgian Presidency that was behind the major acceleration in the further enlargement of the EU's borders.
Právě belgické předsednictví stálo za významným urychlením při dalším rozšíření hranic EU.
EnglishYou might also need to turn on graphics acceleration.
Také může být třeba zapnout grafickou akceleraci.
EnglishAnd we've had a continual acceleration of this process.
A tento proces průběžně a neustále zrychloval.
EnglishKevin Kelly talked about the acceleration of technology.
Kevin Kelly mluvil o zrychlování technologií.
EnglishMove the Hardware Acceleration slider to Full.
Posuňte jezdec Hardwarová akcelerace do polohy Úplná.
EnglishMove the Hardware acceleration slider toward None to reduce or turn off video hardware acceleration.
Přesuňte posuvník Hardwarová akcelerace směrem k úrovni Žádná, chcete-li snížit nebo vypnout hardwarovou akceleraci videa.
EnglishConstant acceleration.
A děti si řeknou: "Aha, konstantní zrychlení."
EnglishThat being said, the European Union continues to be deeply concerned by, and to condemn, the recent acceleration in the expansion of settlements.
Na druhé straně je Evropská unie i nadále silně znepokojena zrychlením tempa osidlování v poslední době.
EnglishLack of hardware acceleration.

Synonyma (anglicky) pro "acceleration":

acceleration
accelerator