anglicko-česko překlad pro "academic year"

EN

"academic year" český překlad

volume_up
academic year {podstatné jméno}
EN

academic year {podstatné jméno}

volume_up
Recently in Spain, the Valencia regional government decided to include a subject for the next academic year.
Nedávno ve Španělsku regionální vláda Valencie rozhodla o zařazení předmětu pro příští akademický rok.
The academic year for most Bulgarian universities begins around October 1 and consists of fall and spring semesters.
Akademický rok na většině bulharských vysokých škol začíná kolem 1. října a sestává z podzimního a jarního semestru.
celý akademický rok

Příklady použití pro "academic year" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe competition runs in 11 euro area countries in the academic year 2011-2012.
Soutěž probíhá ve školním roce 2011/2012 v 11 zemích eurozóny.
EnglishRecently in Spain, the Valencia regional government decided to include a subject for the next academic year.
Nedávno ve Španělsku regionální vláda Valencie rozhodla o zařazení předmětu pro příští akademický rok.
EnglishThe academic year for most Bulgarian universities begins around October 1 and consists of fall and spring semesters.
Akademický rok na většině bulharských vysokých škol začíná kolem 1. října a sestává z podzimního a jarního semestru.
EnglishThe academic year covers up to 30 weeks.
EnglishIndian academic year begins in June.
Englishan academic year
EnglishTherefore, in 2004 we started the Bologna reforms, and a three-year degree structure has been in use since the academic year 2005-2006.
Proto jsme v roce 2004 zahájili boloňské reformy a počínaje akademickým rokem 2005-2006 jsme zavedli třístupňovou strukturu vysokoškolského vzdělávání.
EnglishAnd yet, India has nearly the highest teacher absenteeism in the world, with one out of four teachers not going to school at all the entire academic year.
A přesto má Indie téměř nejvyšší míru absentujících učitelů na celém světě. ~~~ Jeden ze čtyř učitelů nedochází do školy po celý školní rok.
EnglishIt will therefore be possible for this programme to enter into force in January 2009 and thus to benefit students starting from the beginning of the academic year in September.
Bude proto možné, aby tento program vstoupil v platnost v lednu 2009, a studenti tak mohli nastoupit hned na začátku akademického roku v září.
EnglishIn the 2004-2005 academic year, the percentage of immigrants in compulsory education was 10.3% of all children, while in sixth-form colleges it was just 4%.
V akademickém roce 2004-2005 procentuální podíl imigrantů na povinné školní docházce představoval 10,3 % ze všech dětí, zatímco v oktávě na střední škole to byly pouze 4 %.

Synonyma (anglicky) pro "academic year":

academic year

Podobné překlady pro "academic year" česky

year podstatné jméno
academic přídavné jméno
academic podstatné jméno
per year příslovce
financial year podstatné jméno
tax year podstatné jméno
academic freedom podstatné jméno
academic term podstatné jméno
academic degree podstatné jméno
academic journal podstatné jméno
current year podstatné jméno
by the year příslovce