anglicko-česko překlad pro "about turn"

EN

"about turn" český překlad

EN

about turn {příslovce}

volume_up
about turn (také: about face)
This about-turn must not lead to a change of direction that upsets the balance of the European institutions.
Tento obrat čelem vzad nesmí vést ke změně směru, která naruší rovnováhu evropských orgánů.
The government of the Federal Republic of Germany - led by the Federal Chancellor - has done a complete about-turn.
Vláda Spolkové republiky Německo - vedená spolkovou kancléřkou - předvedla kompletní čelem vzad.

Příklady použití pro "about turn" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishFor more info about network sharing, see Turn sharing on or off.
Další informace o sdílení v síti najdete v tématu Zapnutí nebo vypnutí sdílení.
EnglishFor more info about network sharing, see Turn sharing on or off.
Další informace o sdílení v síti získáte v tématu Zapnutí nebo vypnutí sdílení.
EnglishFor more info about this setting, see Turn sharing on or off.
Další informace o tomto nastavení naleznete v tématu Zapnutí nebo vypnutí sdílení.
EnglishThe pain is caused by the destruction of bone material, in turn brought about by the myeloma cells.
Bolest je způsobena poškozením kostní tkáně, která je vystavena ničivému vlivu myelomových buněk.
EnglishThis about-turn must not lead to a change of direction that upsets the balance of the European institutions.
Tento obrat čelem vzad nesmí vést ke změně směru, která naruší rovnováhu evropských orgánů.
EnglishInternational society, guided by common sense and rationalism, has completed an enormous about-turn.
Mezinárodnímu společenství vedenému zdravým rozumem a racionalizmem se podařilo uskutečnit ohromný obrat.
EnglishThe government of the Federal Republic of Germany - led by the Federal Chancellor - has done a complete about-turn.
Vláda Spolkové republiky Německo - vedená spolkovou kancléřkou - předvedla kompletní čelem vzad.
EnglishI would still like to believe in an about-turn by Europe.
Rád bych stále věřil v úplný obrat pomocí Evropy.
English(BG) The second year of Bulgaria's membership to the European Union is about to turn fatal for many Bulgarian dairy farmers.
(BG) Hrozí, že druhý rok členství Bulharska v Evropské unii se stane osudným pro mnohé bulharské chovatele mléčného skotu.
EnglishSecondly, the upbringing of children should start with the family and the school, which in turn brings about the need for specialised instruction for parents and teachers.
Za druhé, výchova dětí by měla začínat v rodině a ve škole, což na druhé straně vyvolává nutnost speciálně zaměřených pokynů pro rodiče a učitele.

Synonyma (anglicky) pro "about turn":

about turn
English

Podobné překlady pro "about turn" česky

turn podstatné jméno
about příslovce
about předložka
good turn podstatné jméno
in turn příslovce
to turn sloveso