anglicko-česko překlad pro "abode"

EN

"abode" český překlad

volume_up
abode {podstatné jméno}
volume_up
place of abode {podstatné jméno}
EN

abode {podstatné jméno}

volume_up
These files contain information on groups of individuals who have no fixed abode and no home; they do not contain data on ethnicity.
Tyto složky obsahují informace o skupinách jednotlivců, kteří nemají trvalé bydliště a domov; neobsahují však žádné údaje o etnickém původu.

Příklady použití pro "abode" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAnd using only what's present, he goes in and makes a little abode studio to work out of.
Používá jen co je po ruce, jde a vytvoří malé studio ve kterém pracuje.
EnglishIt does not seem to be clear to the people in question that visa liberalisation has nothing to do with jobs or the right of abode.
Zdá se, že dotyční lidé nechápou, že uvolnění vízového režimu vůbec nesouvisí s pracovními místy nebo s právem na pobyt v cizí zemi.
EnglishThese files contain information on groups of individuals who have no fixed abode and no home; they do not contain data on ethnicity.
Tyto složky obsahují informace o skupinách jednotlivců, kteří nemají trvalé bydliště a domov; neobsahují však žádné údaje o etnickém původu.
EnglishFor us, it is obvious that visa liberalisation has nothing to do with jobs and the right of abode, but this does not seem to be clear to the people in question.
Pro nás je očividné, že uvolnění vízového režimu nemá nic společného se zaměstnáním a s právem pobytu, ale nezdá se, že by to bylo jasné příslušným lidem.

Synonyma (anglicky) pro "abode":

abode