anglicko-česko překlad pro "A-bomb"

EN

"A-bomb" český překlad

volume_up
A-bomb {podstatné jméno}
EN

A-bomb {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "A-bomb" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishOn the other hand, we know very well that it needs nuclear energy to make the bomb.
Na druhou stranu víme velmi dobře, že potřebuje jadernou energii k výrobě bomby.
EnglishIt now transpires that the Dutch journalist was killed by a Russian cluster bomb.
Nyní vychází najevo, že ruskou kazetovou bombou byl zabit nizozemský novinář.
EnglishColonel Gaddafi has to be shown that he will not be allowed to bomb Libyan towns.
Plukovníkovi Kaddáfímu je třeba ukázat, že nemůže bombardovat libyjská města.
EnglishTogether they will produce one bomb's worth of weapons-grade uranium a year.
Dohromady budou produkovat uran zbraňové čistoty dostačující pro jednu bombu ročně.
EnglishMr Solana has explained to us that uranium is all that is needed to make a bomb.
Pan Solana nám vysvětlil, že uran je vše, co je potřeba k výrobě bomby.
EnglishWe therefore need Russia's help to persuade Iran not to build nuclear bomb.
Potřebujeme tudíž pomoc Ruska při přesvědčování Íránu, aby nevyráběl jadernou bombu.
EnglishSo, in that context, the phrase 'pensions time bomb' is certainly accurate.
V této souvislosti je tedy výraz "časovaná bomba důchodů" zcela přiměřený.
EnglishOn this day in 2004, bomb attacks in Madrid killed nearly 200 people.
Tohoto dne v roce 2004 zahynulo v Madridu při bombových útocích téměř dvě stě lidí.
English(Laughter) Just be grateful Robert Reed didn't shove that bomb up his ass.
(Smích) Buďme vděčni Robertu Reedovi, že si tu bombu nestrčil do zadku.
EnglishWe feel solidarity with those Pakistanis who are affected by last week's devastating bomb attack.
Cítíme solidaritu s těmi Pákistánci, které minulý týden poznamenal bombový útok.
EnglishToday, on the eve of the international meeting in Washington, it is a real time bomb.
Dnes, krátce před začátkem mezinárodní schůzky ve Washingtonu, je to skutečná časovaná bomba.
EnglishNeither Madrid nor Ottawa nor Tbilisi is going to bomb and kill those people.
Madrid, Otawa ani Tbilisi nebude tyto lidi bombardovat a vraždit.
EnglishAnd as was typical with the Norden bombsight, the bomb actually missed its target by 800 ft.
A jak bylo u zaměřovače Norden typické, tak bomba minula svůj cíl o 250 m.
EnglishIt allowed you to bomb only those things that you absolutely needed and wanted to bomb.
Umožnil shodit bombu na věci, které absolutně měly být bombardovány.
EnglishWell, we all know what we need to do with a time bomb: we need to defuse it.
Ano, všichni víme, co je třeba v souvislosti s touto časovanou bombou dělat: musíme ji zneškodnit.
EnglishIf any of you remembers the Christmas Day bomb plot: there's a man called Anwar al-Awlaki.
Jestli si někdo z vás pamatuje vánoční bombový atentát: byl u něj muž jménem Anwar al-Awlaki.
EnglishThis was the third car bomb to explode in Spain within 24 hours.
Byla to třetí taková nálož, která ve Španělsku vybuchla během 24 hodin.
EnglishDoes the Prime Minister consider BK90 to be a cluster bomb or not?
Považuje pan ministerský předseda pumu BK90 za kazetovou, či nikoli?
EnglishSo here's the first punch line: cities have defused the population bomb.
Tady je první pointa. ~~~ Města zneškodnila populační explozi.
EnglishYou could drop an atom bomb on a city, and 30 years later it's surviving.
Můžete na město shodit atomovou bombu a za 30 let žije dále.

Synonyma (anglicky) pro "A-bomb":

A-bomb

Podobné překlady pro "A-bomb" česky

bomb podstatné jméno
bomb přídavné jméno
Czech
a předložka
Czech
a člen
a tad příslovce
Czech
a dime a dozen přídavné jméno
a good deal
a bit of fluff
a bit mental přídavné jméno
a hard time
a couple of
Czech
a lot příslovce
Czech
a great deal příslovce
Czech
a bit off
a bit příslovce
Czech