anglicko-česko překlad pro "a bit like"

EN

"a bit like" český překlad

EN

a bit like {příslovce}

volume_up
a bit like
It is a bit like hardware and software - one cannot work without the other.
Je to trochu jako hardware a software - ani jeden z nich nemůže fungovat samostatně.
I made the provocative comment that this is a bit like giving sticks of dynamite to a pyromaniac.
Učinila jsem provokativní poznámku, že je to trochu jako dávat patrony dynamitu pyromanovi.
I basically see humanity a bit like those three brothers.
Vidím lidstvo trochu jako ty tři bratry; jsme jedna rodina.

Příklady použití pro "a bit like" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThis restaurant looks a little bit like Acorn House -- same chairs, same tables.
Restaurace vypadá jako skoro stejně jako Acorn House -- ty samé židle, ty samé stoly.
EnglishIt is a bit like hardware and software - one cannot work without the other.
Je to trochu jako hardware a software - ani jeden z nich nemůže fungovat samostatně.
EnglishSetting up your e‑mail is a bit like setting up a new computer: You do it only once.
Nastavení e‑mailu se velmi podobá nastavení nového počítače: provádíte jej pouze jednou.
EnglishAlthough mice come in many shapes, the typical mouse does look a bit like an actual mouse.
I když myš může mít množství tvarů, typická myš skutečně vypadá trochu jako skutečná myš.
EnglishIt is a bit like the Northern Rock bank in the UK over the past few weeks.
Je to podobné tomu, co se za poslední týdny událo kolem banky Northern Rock ve Velké Británii.
EnglishThis is a bit like guaranteeing that England will win the World Cup on a penalty shootout.
Je to asi jako byste chtěli zaručit, že Anglie vyhraje Světový pohár při výkopu z penalty.
EnglishIt looks a bit like a chess piece -- functions absolutely brilliantly.
Vypadá trošku jako šachová figurka – funguje naprosto bez chybičky.
EnglishIt looks a bit like a Vatican-based ritual where we have the same things over and over again.
Je to trochu jako vatikánský rituál, kdy máme stále znovu stejné věci.
EnglishAnd you can see this looks a bit like a chef's hat, but actually that's an assault, the one in blue.
Tohle modré, co vypadá trochu jako velká kuchařská čepice, je ve skutečnosti přepadení.
EnglishI made the provocative comment that this is a bit like giving sticks of dynamite to a pyromaniac.
Učinila jsem provokativní poznámku, že je to trochu jako dávat patrony dynamitu pyromanovi.
EnglishIt can be a bit like a bowl of spaghetti: sometimes you just have to eat it and see what happens.
Je to tak trochu jako s mísou špaget: někdy to prostě jen musíte sníst a čekat, co se stane.
EnglishThat is a rather strange set-up, a bit like having a butcher inspecting the quality of his own meat.
To je poněkud zvláštní nastavení, trochu jako kdyby řezník kontroloval kvalitu vlastního masa.
EnglishIt's a little bit like the Invasion Of The Body Snatchers.
Jako by šlo o film Invaze lupičů těl (člověk nahrazen jinou rasou).
English. ~~~ Which means things that look a bit like stars.
Původně to znamenalo kvazistelární objekty, což znamená věci, které vypadají tak trošku jako hvězdy.
EnglishI basically see humanity a bit like those three brothers.
Vidím lidstvo trochu jako ty tři bratry; jsme jedna rodina.
EnglishSo Kosovo, a bit like Taiwan, should enjoy the same privileges eventually when the time is right.
Takže Kosovo, poněkud podobně jako Tchaj-wan, by mělo mít nakonec stejná privilegia, až pro to dozraje čas.
EnglishThis is a bit like ambition and drive -- I'm going to do that.
Je to trochu jako ambice a odhodlání - dokážu to.
EnglishOver the next minute, you're going to see a bit like a conceptual fireworks display of all the dots that went on in my head.
Ale ve skutečnosti to byla komplikovaná síť zdánlivě nesouvisejících idejí.
EnglishIt keeps bothering you a little bit, like being hungry.
Nepřestává vás to otravovat, je to jako když máte hlad.
EnglishIt is a bit like that with us and cross-border services.
Tak nějak je to i s námi a přeshraničními službami.

Podobné překlady pro "a bit like" česky

a předložka
Czech
a člen
like přídavné jméno
like příslovce
like spojka
Czech
bit podstatné jméno
bit přídavné jméno
Czech
a bit of fluff
Czech
a bit mental přídavné jméno