anglicko-česko překlad pro "21st century"

EN

"21st century" český překlad

volume_up
21st century {podstatné jméno}
EN

21st century {podstatné jméno}

volume_up
21st century
The 21st century could well be Europe's century.
Dvacáté první století by mohlo být stoletím Evropy.

Příklady použití pro "21st century" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt is a cultural genocide in the 21st century, which we simply cannot accept.
Jedná se o kulturní genocidu ve 21. století, kterou zkrátka nemůžeme přijmout.
EnglishAn 18-month period for processing benefits is not appropriate in the 21st century.
V jednadvacátém století není lhůta 18 měsíců pro zpracování dávek přiměřená.
EnglishIn many ways, the 21st century is an era of fragility, and we have to deal with this.
21. století je v mnoha ohledech obdobím křehkosti a my se s tím musíme vypořádat.
EnglishEurope 2020 is our agenda for the European social market economy in the 21st century.
Evropa 2020 je náš program pro evropské sociálně tržní hospodářství v 21. století.
EnglishWe want to set the political priorities of the European Union for the 21st century.
Chceme definovat politické priority Evropské unie v jedenadvacátém století.
EnglishScientists estimate that 15-40% of species may disappear by the end of the 21st century.
Vědci odhadují, že do konce 21. století může vyhynout 15-40 % biologických druhů.
EnglishHow can you believe that, in the 21st century, one could restrict the free flow of opinions?
Jak můžete věřit, že ve 21. století by někdo mohl omezovat svobodný tok názorů?
EnglishCARS 21 stands for Competitive Automotive Regulatory System for the 21st Century.
CARS 21 znamená právní úpravu pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu pro 21. století.
EnglishThe Internet is recognised as being one of the most important public spaces in the 21st century.
Internet je vnímán jako jeden z nejdůležitějších veřejných prostorů 21. století.
EnglishSo the budget has to be in line with the challenges of the global world in the 21st century.
Takže rozpočet musí být v souladu s výzvami globálního světa v 21. století.
EnglishIt is the central psychological plague of humankind in the 21st century.
To je jeden z hlavnich psychologických problémů lidstva v 21. století.
EnglishIt now appears we are moving into a new 21st century climate optimum.
Nyní se zdá, že se přibližujeme k novému klimatickému optimu 21. století.
EnglishBut at the end of the 20th century, the beginning of the 21st century, we saw growth in Africa.
Ale na přelomu 20. a 21. století a počátkem 21. stolet byl v Africe zaznamenán růst.
EnglishThe countries that acceded to the EU in the 21st century are still being stifled by ethnocentrism.
V zemích, které přistoupily k EU v 21. století, dosud převládá etnocentrismus.
EnglishAs the previous speaker said, it is not a budget for the 21st century.
Jak již řekl předcházející řečník, není to rozpočet pro 21. století.
EnglishI'm going to talk about the simple truth in leadership in the 21st century.
Budu hovořit o jednoduché pravdě o vedení lidí ve 21. století.
EnglishIt seems to me that this is the only way cultural Europe can truly enter the 21st century.
Zdá se mi, že to je jediný způsob, jak může kulturní Evropa skutečně vstoupit do 21. století.
EnglishEurope in the 21st century still faces safety and security issues.
Evropa se otázkami ochrany a bezpečnosti musí zabývat i ve 21. století.
EnglishAll the points are covered in the new EU-Central Asia Partnership Agreement for the 21st century.
Všechny body jsou upraveny v nové dohodě o partnerství EU-střední Asie pro 21. století.
EnglishHowever, this is the 21st century, and as such, Commissioner, we need new customs technology.
Dnes se však píše 21. století, a proto, pane komisaři, potřebujeme novou celní technologii.

Podobné překlady pro "21st century" česky

century podstatné jméno
turn of century podstatné jméno
Czech
Jiná slova
English

Bab.la navíc nabízí česko-anglický slovník pro více překladů.