anglicko-česko překlad pro "1st"

EN

"1st" český překlad

volume_up
1st {čísl.}
CS
EN

1st {číslovka}

volume_up
1st (také: first)
[if not 1st] Place of publication: publisher's name; year of publication.
Název knihy. číslo vydání [ne-li první] Místo vydání: Jméno vydavatele, rok vydání.

Příklady použití pro "1st" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishFarms in Austria, in particular, benefit from both the 1st and 2nd pillar measures.
Zejména zemědělské podniky v Rakousku mají užitek z opatření 1. a 2. pilíře.
EnglishIt is applicable as from 1st January 2005, for an initial period of three years.
Tato dohoda je použitelná od 1. ledna 2005 na tříleté počáteční období.
EnglishIt is also difficult to accept that ginning plants will receive aid under the 1st pillar.
Rovněž je obtížné přijmout, že vyzrňovací podniky budou podporovány v rámci prvního pilíře.
English‘On the 1st of January 1993 the single market — based on free movement of people, goods, services and capital — was launched.
„Jednotný trh, založený na volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, začal fungovat 1. ledna roku 1993.
English[if not 1st] Place of publication: publisher's name; year of publication.
Příjmení autora a iniciály. Název knihy. číslo vydání [ne-li první] Místo vydání: Jméno vydavatele, rok vydání.
EnglishThe Executive Agency Education, Audiovisual and Culture (EACEA), located in Brussels, has been operational since 1st January 2006.
Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) se sídlem v Bruselu funguje od 1. ledna 2006.
EnglishIt endorses the Delors II package and agrees that accession negotiations with Austria, Sweden and Finland will start on January 1st.
Schvaluje Delorsův balíček II a souhlasí s tím, aby přístupová jednání s Rakouskem, Švédskem a Finskem začala 1. ledna.
EnglishPilsonības un migrācijas lietu pārvalde Office of Citizenship and Migration Affairs Čiekurkalna 1st line 1, building 3 LV - 1026 Rīga Tel
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Office of Citizenship and Migration Affairs Čiekurkalna 1st line 1, building 3 LV - 1026 Rīga Tel.:
EnglishIt sets March 29, 1996 as the starting date for the Intergovernmental Conference and confirms the introduction of the single currency ("euro") for January 1st, 1999.
Stanovuje 29. březen 1996 jako den zahájení mezivládní konference a potvrzuje zavedení jednotné měny („eura“) k 1. lednu 1999.
EnglishOn May 1st, in Galaţi, the town where I come from, I waited for the people who decided to devote their time to participating in a cross-country race at the finish line.
Dne 1. května jsem ve městě Galac, odkud pocházím, čekala u cílové čáry na lidi, kteří se rozhodli věnovat svůj čas účasti na přespolním běhu.
EnglishAfter all, this is a Christian minority whose historical roots in Iraq can be traced back to the 1st century AD and include the world's oldest churches and monasteries.
Přece jen jde o křesťanskou menšinu, jejíž historické kořeny v Iráku sahají až do 1. století našeho letopočtu, jejichž součástí jsou nejstarší kostely a kláštery na světě.
EnglishVice-President Lucas Papademos (left) and 1st prize-winner Wolf D. Prix taking a closer look at a model of the winning design for the ECB's new premises in February 2004
Viceprezident ECB Lucas Papademos (vlevo) s vítězem 1. místa soutěže o nejlepší návrh nového sídla ECB Wolfem D. Prixem při detailnějším studiu vítězného modelu v únoru 2004
EnglishSpecial Report from the European Ombudsman to the European Parliament following the draft recommendation to the European Commission in Complaint 676/2008/RT (According to Rule 205(2), 1st part) (
Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv Evropskému parlamentu v návaznosti na návrh doporučení Evropské komisi ve věci stížnosti 676/2008/RT (V souladu s čl. 205 odst.

Synonyma (anglicky) pro "1st":

1st
English