španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Uvést, že se chcete zapsat
_____________ ders almak istiyorum.
Me quiero matricular _______________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
lisans seviyesinde
en un grado
Druh studia
lisans üstü seviyesinde
en un posgrado
Druh studia
doktora seviyesinde
en un doctorado
Druh studia
tam zamanlı
a tiempo completo
Druh studia
yarı zamanlı
a tiempo parcial
Druh studia
çevrimiçi
a distancia
Druh studia
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
bir dönem
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
bir akademik yıl
un curso académico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
____________ sistemi nasıl işliyor?
¿Cómo es el sistema _____________?
Dotaz ohledně systému
kredi
de créditos
Druh systému
notlama
de notas
Druh systému
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
_____________ var mı?
¿Hay ______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
ders
clases teóricas
Druh vyučování
seminer
seminarios
Druh vyučování
uygulamalı ders
tutorías
Druh vyučování
konferanslar
conferencias
Druh vyučování
Yaz okulunda hangi dersler var?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Sınavlar ne zaman?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Üniversitede spor merkezi var mı?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Seviye belirleme sınavı var mı?
¿Hay pruebas de nivel?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
¿Organizan también excursiones?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Hangi programları sunuyorsunuz?
¿Qué programas ofertan?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Dotaz ohledně možností financování
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
harçlar
matrícula
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
yaşam giderleri
gastos personales
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
çocuk bakımı
manutención de hijos menores
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Ne tür burslar mevcut?
¿Qué becas puedo solicitar?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Nereden denklik belgesi alabilirim?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti