nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Uvést, že se chcete zapsat
_____________ ders almak istiyorum.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
lisans seviyesinde
een bacheloropleiding
Druh studia
lisans üstü seviyesinde
een postgraduaat
Druh studia
doktora seviyesinde
een doctoraat
Druh studia
tam zamanlı
een voltijdse opleiding
Druh studia
yarı zamanlı
een deeltijdse opleiding
Druh studia
çevrimiçi
een online cursus
Druh studia
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
bir dönem
een semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
bir akademik yıl
een academisch jaar
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
____________ sistemi nasıl işliyor?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Dotaz ohledně systému
kredi
creditsysteem
Druh systému
notlama
beoordelingssysteem
Druh systému
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
_____________ var mı?
Zijn er _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
ders
lezingen
Druh vyučování
seminer
seminars
Druh vyučování
uygulamalı ders
tutorials
Druh vyučování
konferanslar
conferenties
Druh vyučování
Yaz okulunda hangi dersler var?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Sınavlar ne zaman?
Wanneer worden de examens gehouden?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Üniversitede spor merkezi var mı?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Seviye belirleme sınavı var mı?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Organiseren jullie ook excursies?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Hangi programları sunuyorsunuz?
Welke programma's bieden jullie aan?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Dotaz ohledně možností financování
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
harçlar
inschrijvingsgeld
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
yaşam giderleri
kosten voor levensonderhoud
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
çocuk bakımı
kinderopvang
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Ne tür burslar mevcut?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti