italsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Vorrei iscrivermi all'università.
Uvést, že se chcete zapsat
_____________ ders almak istiyorum.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
lisans seviyesinde
di laurea triennale
Druh studia
lisans üstü seviyesinde
di laurea magistrale
Druh studia
doktora seviyesinde
di dottorato
Druh studia
tam zamanlı
a tempo pieno
Druh studia
yarı zamanlı
part-time
Druh studia
çevrimiçi
online
Druh studia
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
bir dönem
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
bir akademik yıl
un anno accademico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
____________ sistemi nasıl işliyor?
Come funziona il sistema di __________?
Dotaz ohledně systému
kredi
crediti
Druh systému
notlama
valutazione
Druh systému
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
_____________ var mı?
Ci sono _______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
ders
lezioni frontali
Druh vyučování
seminer
seminari
Druh vyučování
uygulamalı ders
esercitazioni
Druh vyučování
konferanslar
conferenze
Druh vyučování
Yaz okulunda hangi dersler var?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Sınavlar ne zaman?
Quando si svolgono gli esami?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Üniversitede spor merkezi var mı?
C'è un centro sportivo universitario?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Qual è il costo della vita a [città]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Seviye belirleme sınavı var mı?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Organizzate delle escursioni?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Hangi programları sunuyorsunuz?
Che programmi offrite?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Dotaz ohledně možností financování
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
harçlar
le tasse universitarie
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
yaşam giderleri
le spese di sostentamento
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
çocuk bakımı
i servizi per l'infanzia
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Ne tür burslar mevcut?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti