francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Uvést, že se chcete zapsat
_____________ ders almak istiyorum.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
lisans seviyesinde
une formation du premier cycle
Druh studia
lisans üstü seviyesinde
une formation du second cycle
Druh studia
doktora seviyesinde
un doctorat
Druh studia
tam zamanlı
une formation à temps plein
Druh studia
yarı zamanlı
une formation à temps partiel
Druh studia
çevrimiçi
une formation en ligne
Druh studia
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
bir dönem
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
bir akademik yıl
une année académique
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Le logement est assuré par l'université ?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
____________ sistemi nasıl işliyor?
Comment fonctionne le système ______ ?
Dotaz ohledně systému
kredi
de crédits
Druh systému
notlama
de notation
Druh systému
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
_____________ var mı?
Y a-t-il ______ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
ders
des cours magistraux
Druh vyučování
seminer
des séminaires
Druh vyučování
uygulamalı ders
des travaux dirigés
Druh vyučování
konferanslar
des conférences
Druh vyučování
Yaz okulunda hangi dersler var?
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Sınavlar ne zaman?
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Üniversitede spor merkezi var mı?
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Seviye belirleme sınavı var mı?
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Hangi programları sunuyorsunuz?
Quels programmes offrez-vous ?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Dotaz ohledně možností financování
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
harçlar
les frais d'inscription
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
yaşam giderleri
les frais de subsistance
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
çocuk bakımı
la garde d'enfants
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Ne tür burslar mevcut?
Quels types de bourse sont disponibles ?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti