čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
我想要进入大学学习。
Uvést, že se chcete zapsat
_____________ ders almak istiyorum.
我想要申请______________课程。
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
lisans seviyesinde
本科生
Druh studia
lisans üstü seviyesinde
研究生
Druh studia
doktora seviyesinde
博士生
Druh studia
tam zamanlı
全日制
Druh studia
yarı zamanlı
非全日
Druh studia
çevrimiçi
网上课程
Druh studia
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
我想要在这所大学学习___________。
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
bir dönem
一学期
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
bir akademik yıl
一学年
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
请问学生工作有什么限制?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
我需要提供材料原件还是复印件?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
请问该所大学的入学要求是什么?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
请问大学能保证我的住宿吗?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
课程内容涵盖实习吗?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
对【语言】的要求是什么?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
____________ sistemi nasıl işliyor?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Dotaz ohledně systému
kredi
学分制
Druh systému
notlama
打分制
Druh systému
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
这里的教学风格是什么样的?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
_____________ var mı?
这里有_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
ders
讲座
Druh vyučování
seminer
研讨会
Druh vyučování
uygulamalı ders
个别辅导
Druh vyučování
konferanslar
会议
Druh vyučování
Yaz okulunda hangi dersler var?
暑期学校提供哪些课程呢?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Sınavlar ne zaman?
考试何时举行?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Üniversitede spor merkezi var mı?
大学里有体育馆吗?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
我如何加入学生组织?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
我在这里可以学习什么语言?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Seviye belirleme sınavı var mı?
有没有水平测试来评估我的水平?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
您有课程的详细介绍吗?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
一个班级里最多有多少个学生?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
贵校都有哪些设施?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
请问你们安排郊游吗?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Hangi programları sunuyorsunuz?
你们提供哪些项目呢?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
我想了解关于助学金的信息。
Dotaz ohledně možností financování
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
有哪些组织可以资助我的学习?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
我需要 ____________的财政补贴。
Uvést, že potřebujete finanční podporu
harçlar
学费
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
yaşam giderleri
生活费用
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
çocuk bakımı
儿童托管
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Ne tür burslar mevcut?
请问有哪些奖学金?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Nereden denklik belgesi alabilirim?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti