anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
I would like to enroll at a university.
Uvést, že se chcete zapsat
_____________ ders almak istiyorum.
I want to apply for _____________ course.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
lisans seviyesinde
an undergraduate
Druh studia
lisans üstü seviyesinde
a postgraduate
Druh studia
doktora seviyesinde
a PhD
Druh studia
tam zamanlı
a full-time
Druh studia
yarı zamanlı
a part-time
Druh studia
çevrimiçi
an online
Druh studia
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
I would like to study at your university for ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
bir dönem
a semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
bir akademik yıl
an academic year
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
What are the work restrictions for students?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
What are the entry requirements of the university?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Are you going to send me a formal offer?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Does the university guarantee accommodation as well?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Does the course involve an internship as well?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
How can I track the progress of my application?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
What are the [language] language requirements?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
____________ sistemi nasıl işliyor?
What is the ____________ system like?
Dotaz ohledně systému
kredi
credit
Druh systému
notlama
marking
Druh systému
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
What is the teaching style like?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
_____________ var mı?
Are there _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
ders
lectures
Druh vyučování
seminer
seminars
Druh vyučování
uygulamalı ders
tutorials
Druh vyučování
konferanslar
conferences
Druh vyučování
Yaz okulunda hangi dersler var?
What courses are offered by summer schools?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Sınavlar ne zaman?
When are the exams held?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Where can I find information about all the courses available?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Üniversitede spor merkezi var mı?
Is there a university sports center?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
How can I join student societies?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
What are the estimated living costs in [city]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
What languages can I study at your school?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Seviye belirleme sınavı var mı?
Is there a placement test to assess my level?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Do you have a detailed description of the course?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
What is the maximum number of students in a class?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
What facilities are there in your school?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Do you also arrange excursions?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Hangi programları sunuyorsunuz?
What programs do you offer?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
I am here to inquire about funding opportunities.
Dotaz ohledně možností financování
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Which bodies can fund my studies?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
I need financial help for ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
harçlar
tuition fees
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
yaşam giderleri
my living expenses
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
çocuk bakımı
childcare
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Ne tür burslar mevcut?
What kinds of scholarships are available?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
I would like to validate my degree certificate in [country].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Where can I get a certificate of equivalency?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti