španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Uvést, že se chcete zapsat
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Me quiero matricular _______________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
kandidatkurs
en un grado
Druh studia
avancerad kurs
en un posgrado
Druh studia
doktorandkurs
en un doctorado
Druh studia
fulltidskurs
a tiempo completo
Druh studia
deltidskurs
a tiempo parcial
Druh studia
onlinekurs
a distancia
Druh studia
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
en termin
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ett läsår
un curso académico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Garanterar universitetet boende?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Innefattar kursen en praktikperiod?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Vilka är språkkraven?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Hur fungerar _______ ?
¿Cómo es el sistema _____________?
Dotaz ohledně systému
poängsystemet
de créditos
Druh systému
betygssättningen
de notas
Druh systému
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Hur är undervisningen?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Finns det _______?
¿Hay ______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
föreläsningar
clases teóricas
Druh vyučování
seminarier
seminarios
Druh vyučování
handledning
tutorías
Druh vyučování
konferenser
conferencias
Druh vyučování
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
När är tentaperioderna?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Har universitetet en idrottsanläggning?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
¿Hay pruebas de nivel?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Arrangerar skolan också utflykter?
¿Organizan también excursiones?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Vilka program erbjuds?
¿Qué programas ofertan?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Dotaz ohledně možností financování
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
skolavgifter
matrícula
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
mina levnadskostnader
gastos personales
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
barnomsorg
manutención de hijos menores
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Vilka typer av stipendier finns det?
¿Qué becas puedo solicitar?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti