německy | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Uvést, že se chcete zapsat
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
kandidatkurs
Grundkurs
Druh studia
avancerad kurs
Aufbaukurs
Druh studia
doktorandkurs
Doktorandenkurs
Druh studia
fulltidskurs
Vollzeitkurs
Druh studia
deltidskurs
Teilzeitkurs
Druh studia
onlinekurs
Onlinekurs
Druh studia
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
en termin
ein Semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ett läsår
ein Studienjahr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Garanterar universitetet boende?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Innefattar kursen en praktikperiod?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Vilka är språkkraven?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Hur fungerar _______ ?
Wie funktioniert das__________?
Dotaz ohledně systému
poängsystemet
Kreditsystem
Druh systému
betygssättningen
Benotungssystem
Druh systému
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Hur är undervisningen?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Finns det _______?
Gibt es_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
föreläsningar
Vorlesungen
Druh vyučování
seminarier
Seminare
Druh vyučování
handledning
Tutorien
Druh vyučování
konferenser
Konferenzen
Druh vyučování
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
När är tentaperioderna?
Wann finden die Prüfungen statt?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Har universitetet en idrottsanläggning?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Arrangerar skolan också utflykter?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Vilka program erbjuds?
Welche Programme bieten Sie an?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Dotaz ohledně možností financování
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
skolavgifter
Studiengebühren
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
mina levnadskostnader
Lebenshaltungskosten
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
barnomsorg
Kinderbetreuung
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Vilka typer av stipendier finns det?
Welche Stipendien gibt es?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti