maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Uvést, že se chcete zapsat
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
kandidatkurs
alapképzés
Druh studia
avancerad kurs
mesterképzés
Druh studia
doktorandkurs
PhD
Druh studia
fulltidskurs
nappali tagozatos
Druh studia
deltidskurs
részidős
Druh studia
onlinekurs
online
Druh studia
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
en termin
egy szemeszter
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ett läsår
egy év
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Garanterar universitetet boende?
Az egyetem biztosít szállást is?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Innefattar kursen en praktikperiod?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Vilka är språkkraven?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Hur fungerar _______ ?
Milyen a ____________ rendszer?
Dotaz ohledně systému
poängsystemet
kredit
Druh systému
betygssättningen
osztályzási
Druh systému
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Hur är undervisningen?
Milyen a tanítás stílusa?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Finns det _______?
Vannak_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
föreläsningar
előadások
Druh vyučování
seminarier
szemináriumok
Druh vyučování
handledning
oktatói órák
Druh vyučování
konferenser
konferenciák
Druh vyučování
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
När är tentaperioderna?
Mikor vannak a vizsgák?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Har universitetet en idrottsanläggning?
Van az egyetemen sportközpont?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Van szintfelmérő teszt?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Arrangerar skolan också utflykter?
Kirándulásokat is szerveznek?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Vilka program erbjuds?
Milyen programokat nyújtanak?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Dotaz ohledně možností financování
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
skolavgifter
tandíj
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
mina levnadskostnader
megélhetési költségek
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
barnomsorg
gyermekellátás
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Vilka typer av stipendier finns det?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti