italsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Vorrei iscrivermi all'università.
Uvést, že se chcete zapsat
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
kandidatkurs
di laurea triennale
Druh studia
avancerad kurs
di laurea magistrale
Druh studia
doktorandkurs
di dottorato
Druh studia
fulltidskurs
a tempo pieno
Druh studia
deltidskurs
part-time
Druh studia
onlinekurs
online
Druh studia
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
en termin
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ett läsår
un anno accademico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Garanterar universitetet boende?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Innefattar kursen en praktikperiod?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Vilka är språkkraven?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Hur fungerar _______ ?
Come funziona il sistema di __________?
Dotaz ohledně systému
poängsystemet
crediti
Druh systému
betygssättningen
valutazione
Druh systému
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Hur är undervisningen?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Finns det _______?
Ci sono _______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
föreläsningar
lezioni frontali
Druh vyučování
seminarier
seminari
Druh vyučování
handledning
esercitazioni
Druh vyučování
konferenser
conferenze
Druh vyučování
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
När är tentaperioderna?
Quando si svolgono gli esami?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Har universitetet en idrottsanläggning?
C'è un centro sportivo universitario?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Arrangerar skolan också utflykter?
Organizzate delle escursioni?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Vilka program erbjuds?
Che programmi offrite?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Dotaz ohledně možností financování
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
skolavgifter
le tasse universitarie
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
mina levnadskostnader
le spese di sostentamento
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
barnomsorg
i servizi per l'infanzia
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Vilka typer av stipendier finns det?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti