čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Jag vill anmäla mig till universitetet.
我想要进入大学学习。
Uvést, že se chcete zapsat
Jag vill anmäla mig till en ___________.
我想要申请______________课程。
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
kandidatkurs
本科生
Druh studia
avancerad kurs
研究生
Druh studia
doktorandkurs
博士生
Druh studia
fulltidskurs
全日制
Druh studia
deltidskurs
非全日
Druh studia
onlinekurs
网上课程
Druh studia
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
我想要在这所大学学习___________。
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
en termin
一学期
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ett läsår
一学年
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
请问学生工作有什么限制?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
我需要提供材料原件还是复印件?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
请问该所大学的入学要求是什么?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Garanterar universitetet boende?
请问大学能保证我的住宿吗?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Innefattar kursen en praktikperiod?
课程内容涵盖实习吗?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Vilka är språkkraven?
对【语言】的要求是什么?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Hur fungerar _______ ?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Dotaz ohledně systému
poängsystemet
学分制
Druh systému
betygssättningen
打分制
Druh systému
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Hur är undervisningen?
这里的教学风格是什么样的?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Finns det _______?
这里有_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
föreläsningar
讲座
Druh vyučování
seminarier
研讨会
Druh vyučování
handledning
个别辅导
Druh vyučování
konferenser
会议
Druh vyučování
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
暑期学校提供哪些课程呢?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
När är tentaperioderna?
考试何时举行?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Har universitetet en idrottsanläggning?
大学里有体育馆吗?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
我如何加入学生组织?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
我在这里可以学习什么语言?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
有没有水平测试来评估我的水平?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
您有课程的详细介绍吗?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
一个班级里最多有多少个学生?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
贵校都有哪些设施?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Arrangerar skolan också utflykter?
请问你们安排郊游吗?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Vilka program erbjuds?
你们提供哪些项目呢?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
我想了解关于助学金的信息。
Dotaz ohledně možností financování
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
有哪些组织可以资助我的学习?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
我需要 ____________的财政补贴。
Uvést, že potřebujete finanční podporu
skolavgifter
学费
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
mina levnadskostnader
生活费用
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
barnomsorg
儿童托管
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Vilka typer av stipendier finns det?
请问有哪些奖学金?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti