česky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Uvést, že se chcete zapsat
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
kandidatkurs
bakalářské studium
Druh studia
avancerad kurs
postgraduální studium
Druh studia
doktorandkurs
doktorské studium
Druh studia
fulltidskurs
prezenční studium
Druh studia
deltidskurs
kombinované studium
Druh studia
onlinekurs
online
Druh studia
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
en termin
(jeden) semestr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ett läsår
celý akademický rok
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Garanterar universitetet boende?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Innefattar kursen en praktikperiod?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Musím jako výměnný student platit školné?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Vilka är språkkraven?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Hur fungerar _______ ?
Jaký je ____________ systém?
Dotaz ohledně systému
poängsystemet
kredity
Druh systému
betygssättningen
známkování
Druh systému
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Hur är undervisningen?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Finns det _______?
Jsou tam _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
föreläsningar
přednášky
Druh vyučování
seminarier
semináře
Druh vyučování
handledning
konsultace
Druh vyučování
konferenser
konference
Druh vyučování
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
När är tentaperioderna?
Kdy jsou zkoušky?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Har universitetet en idrottsanläggning?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Arrangerar skolan också utflykter?
Pořádáte exkurze?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Vilka program erbjuds?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Dotaz ohledně možností financování
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
skolavgifter
školné
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
mina levnadskostnader
životní náklady
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
barnomsorg
péče o dítě
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Vilka typer av stipendier finns det?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti