rumunsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Me gustaría matricularme en la universidad.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Uvést, že se chcete zapsat
Me quiero matricular _______________.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
en un grado
student
Druh studia
en un posgrado
student cu diplomă
Druh studia
en un doctorado
doctorand
Druh studia
a tiempo completo
cu normă întreagă
Druh studia
a tiempo parcial
cu jumătate de normă
Druh studia
a distancia
la distanță
Druh studia
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestre
un semestru
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
un curso académico
un an academic
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
¿Cómo es el sistema _____________?
Cum este sistemul ____________?
Dotaz ohledně systému
de créditos
de credite
Druh systému
de notas
de note
Druh systému
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Cum este sistemul de predare?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
¿Hay ______________?
Sunt _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
clases teóricas
cursuri teoretice
Druh vyučování
seminarios
seminarii
Druh vyučování
tutorías
tutoriale
Druh vyučování
conferencias
conferințe
Druh vyučování
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Când se susșine sesiunea de examene?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Are universitatea centru sportiv?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
¿Hay pruebas de nivel?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Ce facilitări oferă centrul?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
¿Organizan también excursiones?
Organizați excursii de asemenea?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
¿Qué programas ofertan?
Ce programă oferiți?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Dotaz ohledně možností financování
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Necesito ayuda financiera para ______________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
matrícula
taxă de școlarizare
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
gastos personales
întreținere
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
manutención de hijos menores
îngrijire copii minori
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
¿Qué becas puedo solicitar?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti