maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Me gustaría matricularme en la universidad.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Uvést, že se chcete zapsat
Me quiero matricular _______________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
en un grado
alapképzés
Druh studia
en un posgrado
mesterképzés
Druh studia
en un doctorado
PhD
Druh studia
a tiempo completo
nappali tagozatos
Druh studia
a tiempo parcial
részidős
Druh studia
a distancia
online
Druh studia
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestre
egy szemeszter
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
un curso académico
egy év
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Az egyetem biztosít szállást is?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
¿Cómo es el sistema _____________?
Milyen a ____________ rendszer?
Dotaz ohledně systému
de créditos
kredit
Druh systému
de notas
osztályzási
Druh systému
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Milyen a tanítás stílusa?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
¿Hay ______________?
Vannak_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
clases teóricas
előadások
Druh vyučování
seminarios
szemináriumok
Druh vyučování
tutorías
oktatói órák
Druh vyučování
conferencias
konferenciák
Druh vyučování
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Mikor vannak a vizsgák?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Van az egyetemen sportközpont?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
¿Hay pruebas de nivel?
Van szintfelmérő teszt?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
¿Organizan también excursiones?
Kirándulásokat is szerveznek?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
¿Qué programas ofertan?
Milyen programokat nyújtanak?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Dotaz ohledně možností financování
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Necesito ayuda financiera para ______________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
matrícula
tandíj
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
gastos personales
megélhetési költségek
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
manutención de hijos menores
gyermekellátás
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
¿Qué becas puedo solicitar?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Dotaz, o přehledu překladatelů
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti