hindsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Me gustaría matricularme en la universidad.
Uvést, že se chcete zapsat
Me quiero matricular _______________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
en un grado
Druh studia
en un posgrado
Druh studia
en un doctorado
Druh studia
a tiempo completo
Druh studia
a tiempo parcial
Druh studia
a distancia
Druh studia
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
un curso académico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
¿Cómo es el sistema _____________?
Dotaz ohledně systému
de créditos
Druh systému
de notas
Druh systému
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
¿Hay ______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
clases teóricas
Druh vyučování
seminarios
Druh vyučování
tutorías
Druh vyučování
conferencias
Druh vyučování
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
¿Hay pruebas de nivel?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
¿Organizan también excursiones?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
¿Qué programas ofertan?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Dotaz ohledně možností financování
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Necesito ayuda financiera para ______________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
matrícula
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
gastos personales
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
manutención de hijos menores
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
¿Qué becas puedo solicitar?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Dotaz, o přehledu překladatelů
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti