esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Me gustaría matricularme en la universidad.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Uvést, že se chcete zapsat
Me quiero matricular _______________.
Mi volas apliki por_____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
en un grado
kurso por studentoj
Druh studia
en un posgrado
kurso por postdiplomaj studentoj
Druh studia
en un doctorado
kurso por Ph.D.
Druh studia
a tiempo completo
plentempa kurso
Druh studia
a tiempo parcial
parttempa kurso
Druh studia
a distancia
enreta kurso
Druh studia
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestre
semestro
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
un curso académico
akademia jaro
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
¿Cómo es el sistema _____________?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Dotaz ohledně systému
de créditos
de kredito
Druh systému
de notas
de noto
Druh systému
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Kiom estas la instrua stilo?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
¿Hay ______________?
Ĉu estas ______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
clases teóricas
lekcioj
Druh vyučování
seminarios
seminarioj
Druh vyučování
tutorías
lerniloj
Druh vyučování
conferencias
konferencoj
Druh vyučování
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Kiam estas la ekzamenoj?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Ĉu estas universitata sportejo?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
¿Hay pruebas de nivel?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
¿Organizan también excursiones?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
¿Qué programas ofertan?
Kio programojn vi proponas?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Dotaz ohledně možností financování
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Necesito ayuda financiera para ______________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
matrícula
instrudepagoj
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
gastos personales
miaj vivelspezoj
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
manutención de hijos menores
infanzorgado
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
¿Qué becas puedo solicitar?
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti