dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Me gustaría matricularme en la universidad.
Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Uvést, že se chcete zapsat
Me quiero matricular _______________.
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
en un grado
bachelor
Druh studia
en un posgrado
kandidatstuderende
Druh studia
en un doctorado
ph.d.-studerende
Druh studia
a tiempo completo
fuldtids-
Druh studia
a tiempo parcial
deltids-
Druh studia
a distancia
online
Druh studia
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestre
et semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
un curso académico
et studieår
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Garanterer universitetet indkvartering?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Indeholder faget også en praktikperiode?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Hvad er sprogkravene?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
¿Cómo es el sistema _____________?
Hvordan er ____________ systemet?
Dotaz ohledně systému
de créditos
studiepoint
Druh systému
de notas
bedømmelse
Druh systému
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Hvordan er undervisningsformen?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
¿Hay ______________?
Er der _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
clases teóricas
forelæsninger
Druh vyučování
seminarios
seminarer
Druh vyučování
tutorías
undervisning
Druh vyučování
conferencias
konferencer
Druh vyučování
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Hvornår afholdes eksaminerne?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Er der en sportshal på universitetet?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
¿Hay pruebas de nivel?
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
¿Organizan también excursiones?
Arrangerer I også ekskursioner?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
¿Qué programas ofertan?
Hvilke programmer tilbydes her?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Dotaz ohledně možností financování
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Necesito ayuda financiera para ______________.
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
matrícula
studiegebyrer
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
gastos personales
leveomkostninger
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
manutención de hijos menores
børnepasning
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
¿Qué becas puedo solicitar?
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti