řecky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Uvést, že se chcete zapsat
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
бакалавриат
ένα προπτυχιακό
Druh studia
аспирантура
ένα μεταπτυχιακό
Druh studia
докторат/профессура
ένα διδακτορικό
Druh studia
очная форма
πλήρους απασχόλησης
Druh studia
заочная форма
μερικής απασχόλησης
Druh studia
онлайн обучение
εξ αποστάσεως
Druh studia
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
семестр
ένα εξάμηνο
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
академический год
ένα ακαδημαϊκό έτος
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Какие ограничения на работу для студентов?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Каковы требования для поступления в университет?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Вы пришлете мне формальное предложение?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Университет гарантирует предоставление жилья?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Курс включает в себя период стажировки?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Каковы требования знания [язык] языка?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Какова система_____________?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Dotaz ohledně systému
кредитов
πόντων
Druh systému
оценок
βαθμολόγησης
Druh systému
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Каков стиль преподавания?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Там есть___________?
Υπάρχουν _____________ ;
Dotaz ohledně vyučovacích metod
лекции
διαλέξεις
Druh vyučování
семинары
σεμινάρια
Druh vyučování
учебные материалы
προγράμματα εκμάθησης
Druh vyučování
конференции
συνέδρια
Druh vyučování
Какие курсы предлагаются летними школами?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Когда проходят экзамены?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
В университете есть спортивный центр?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
У вас есть детальное описание курса?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Каково максимальное количество студентов в группе?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Вы организовываете экскурсии?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Какие программы вы предлагаете?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Dotaz ohledně možností financování
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
плата за обучение
δίδακτρα
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
расходы на жизнь
τα έξοδα διαβίωσής μου
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
уход за ребенком
τη φροντίδα των παιδιών
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Какие виды стипендий доступны?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Dotaz, o přehledu překladatelů
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti