polsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Uvést, že se chcete zapsat
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
бакалавриат
studia licencjackie
Druh studia
аспирантура
studia magisterskie
Druh studia
докторат/профессура
studia doktoranckie
Druh studia
очная форма
studia dzienne
Druh studia
заочная форма
studia zaoczne
Druh studia
онлайн обучение
studia przez internet
Druh studia
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
семестр
(jeden) semestr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
академический год
cały rok akademicki
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Какие ограничения на работу для студентов?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Каковы требования для поступления в университет?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Вы пришлете мне формальное предложение?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Университет гарантирует предоставление жилья?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Курс включает в себя период стажировки?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Каковы требования знания [язык] языка?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Какова система_____________?
Jak działa system ______ ?
Dotaz ohledně systému
кредитов
punktowy
Druh systému
оценок
oceniania
Druh systému
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Каков стиль преподавания?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Там есть___________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
лекции
wykłady
Druh vyučování
семинары
ćwiczenia/seminaria
Druh vyučování
учебные материалы
konsultacje
Druh vyučování
конференции
konferencje
Druh vyučování
Какие курсы предлагаются летними школами?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Когда проходят экзамены?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
В университете есть спортивный центр?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
У вас есть детальное описание курса?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Каково максимальное количество студентов в группе?
Jak liczne są grupy?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Вы организовываете экскурсии?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Какие программы вы предлагаете?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Dotaz ohledně možností financování
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
плата за обучение
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
расходы на жизнь
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
уход за ребенком
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Какие виды стипендий доступны?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti