maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Uvést, že se chcete zapsat
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
бакалавриат
alapképzés
Druh studia
аспирантура
mesterképzés
Druh studia
докторат/профессура
PhD
Druh studia
очная форма
nappali tagozatos
Druh studia
заочная форма
részidős
Druh studia
онлайн обучение
online
Druh studia
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
семестр
egy szemeszter
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
академический год
egy év
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Какие ограничения на работу для студентов?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Каковы требования для поступления в университет?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Вы пришлете мне формальное предложение?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Университет гарантирует предоставление жилья?
Az egyetem biztosít szállást is?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Курс включает в себя период стажировки?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Каковы требования знания [язык] языка?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Какова система_____________?
Milyen a ____________ rendszer?
Dotaz ohledně systému
кредитов
kredit
Druh systému
оценок
osztályzási
Druh systému
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Каков стиль преподавания?
Milyen a tanítás stílusa?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Там есть___________?
Vannak_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
лекции
előadások
Druh vyučování
семинары
szemináriumok
Druh vyučování
учебные материалы
oktatói órák
Druh vyučování
конференции
konferenciák
Druh vyučování
Какие курсы предлагаются летними школами?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Когда проходят экзамены?
Mikor vannak a vizsgák?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
В университете есть спортивный центр?
Van az egyetemen sportközpont?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Van szintfelmérő teszt?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
У вас есть детальное описание курса?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Каково максимальное количество студентов в группе?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Вы организовываете экскурсии?
Kirándulásokat is szerveznek?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Какие программы вы предлагаете?
Milyen programokat nyújtanak?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Dotaz ohledně možností financování
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
плата за обучение
tandíj
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
расходы на жизнь
megélhetési költségek
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
уход за ребенком
gyermekellátás
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Какие виды стипендий доступны?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti