japonsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Uvést, že se chcete zapsat
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
бакалавриат
Druh studia
аспирантура
Druh studia
докторат/профессура
Druh studia
очная форма
Druh studia
заочная форма
Druh studia
онлайн обучение
Druh studia
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
семестр
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
академический год
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Какие ограничения на работу для студентов?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Каковы требования для поступления в университет?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Вы пришлете мне формальное предложение?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Университет гарантирует предоставление жилья?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Курс включает в себя период стажировки?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Каковы требования знания [язык] языка?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Какова система_____________?
Dotaz ohledně systému
кредитов
Druh systému
оценок
Druh systému
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Каков стиль преподавания?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Там есть___________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
лекции
Druh vyučování
семинары
Druh vyučování
учебные материалы
Druh vyučování
конференции
Druh vyučování
Какие курсы предлагаются летними школами?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Когда проходят экзамены?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
В университете есть спортивный центр?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
У вас есть детальное описание курса?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Каково максимальное количество студентов в группе?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Вы организовываете экскурсии?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Какие программы вы предлагаете?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Dotaz ohledně možností financování
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
плата за обучение
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
расходы на жизнь
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
уход за ребенком
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Какие виды стипендий доступны?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti