dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Uvést, že se chcete zapsat
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
бакалавриат
bachelor
Druh studia
аспирантура
kandidatstuderende
Druh studia
докторат/профессура
ph.d.-studerende
Druh studia
очная форма
fuldtids-
Druh studia
заочная форма
deltids-
Druh studia
онлайн обучение
online
Druh studia
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
семестр
et semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
академический год
et studieår
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Какие ограничения на работу для студентов?
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Каковы требования для поступления в университет?
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Вы пришлете мне формальное предложение?
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Университет гарантирует предоставление жилья?
Garanterer universitetet indkvartering?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Курс включает в себя период стажировки?
Indeholder faget også en praktikperiode?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Каковы требования знания [язык] языка?
Hvad er sprogkravene?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Какова система_____________?
Hvordan er ____________ systemet?
Dotaz ohledně systému
кредитов
studiepoint
Druh systému
оценок
bedømmelse
Druh systému
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Каков стиль преподавания?
Hvordan er undervisningsformen?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Там есть___________?
Er der _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
лекции
forelæsninger
Druh vyučování
семинары
seminarer
Druh vyučování
учебные материалы
undervisning
Druh vyučování
конференции
konferencer
Druh vyučování
Какие курсы предлагаются летними школами?
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Когда проходят экзамены?
Hvornår afholdes eksaminerne?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
В университете есть спортивный центр?
Er der en sportshal på universitetet?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
У вас есть детальное описание курса?
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Каково максимальное количество студентов в группе?
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Вы организовываете экскурсии?
Arrangerer I også ekskursioner?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Какие программы вы предлагаете?
Hvilke programmer tilbydes her?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Dotaz ohledně možností financování
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
плата за обучение
studiegebyrer
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
расходы на жизнь
leveomkostninger
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
уход за ребенком
børnepasning
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Какие виды стипендий доступны?
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti