čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
我想要进入大学学习。
Uvést, že se chcete zapsat
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
我想要申请______________课程。
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
бакалавриат
本科生
Druh studia
аспирантура
研究生
Druh studia
докторат/профессура
博士生
Druh studia
очная форма
全日制
Druh studia
заочная форма
非全日
Druh studia
онлайн обучение
网上课程
Druh studia
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
我想要在这所大学学习___________。
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
семестр
一学期
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
академический год
一学年
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Какие ограничения на работу для студентов?
请问学生工作有什么限制?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
我需要提供材料原件还是复印件?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Каковы требования для поступления в университет?
请问该所大学的入学要求是什么?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Вы пришлете мне формальное предложение?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Университет гарантирует предоставление жилья?
请问大学能保证我的住宿吗?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Курс включает в себя период стажировки?
课程内容涵盖实习吗?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Каковы требования знания [язык] языка?
对【语言】的要求是什么?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Какова система_____________?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Dotaz ohledně systému
кредитов
学分制
Druh systému
оценок
打分制
Druh systému
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Каков стиль преподавания?
这里的教学风格是什么样的?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Там есть___________?
这里有_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
лекции
讲座
Druh vyučování
семинары
研讨会
Druh vyučování
учебные материалы
个别辅导
Druh vyučování
конференции
会议
Druh vyučování
Какие курсы предлагаются летними школами?
暑期学校提供哪些课程呢?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Когда проходят экзамены?
考试何时举行?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
В университете есть спортивный центр?
大学里有体育馆吗?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
我如何加入学生组织?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
我在这里可以学习什么语言?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
有没有水平测试来评估我的水平?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
У вас есть детальное описание курса?
您有课程的详细介绍吗?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Каково максимальное количество студентов в группе?
一个班级里最多有多少个学生?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
贵校都有哪些设施?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Вы организовываете экскурсии?
请问你们安排郊游吗?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Какие программы вы предлагаете?
你们提供哪些项目呢?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
我想了解关于助学金的信息。
Dotaz ohledně možností financování
Какие органы могут финансировать мое обучение?
有哪些组织可以资助我的学习?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Uvést, že potřebujete finanční podporu
плата за обучение
学费
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
расходы на жизнь
生活费用
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
уход за ребенком
儿童托管
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Какие виды стипендий доступны?
请问有哪些奖学金?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti