česky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Uvést, že se chcete zapsat
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
бакалавриат
bakalářské studium
Druh studia
аспирантура
postgraduální studium
Druh studia
докторат/профессура
doktorské studium
Druh studia
очная форма
prezenční studium
Druh studia
заочная форма
kombinované studium
Druh studia
онлайн обучение
online
Druh studia
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
семестр
(jeden) semestr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
академический год
celý akademický rok
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Какие ограничения на работу для студентов?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Каковы требования для поступления в университет?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Вы пришлете мне формальное предложение?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Университет гарантирует предоставление жилья?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Курс включает в себя период стажировки?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Musím jako výměnný student platit školné?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Каковы требования знания [язык] языка?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Какова система_____________?
Jaký je ____________ systém?
Dotaz ohledně systému
кредитов
kredity
Druh systému
оценок
známkování
Druh systému
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Каков стиль преподавания?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Там есть___________?
Jsou tam _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
лекции
přednášky
Druh vyučování
семинары
semináře
Druh vyučování
учебные материалы
konsultace
Druh vyučování
конференции
konference
Druh vyučování
Какие курсы предлагаются летними школами?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Когда проходят экзамены?
Kdy jsou zkoušky?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
В университете есть спортивный центр?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
У вас есть детальное описание курса?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Каково максимальное количество студентов в группе?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Вы организовываете экскурсии?
Pořádáte exkurze?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Какие программы вы предлагаете?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Dotaz ohledně možností financování
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
плата за обучение
školné
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
расходы на жизнь
životní náklady
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
уход за ребенком
péče o dítě
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Какие виды стипендий доступны?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti